Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SCOLII GIMNAZIALE GENESIS, cu sediul în Soseaua Straulesti 89A, sector 1, Bucuresti, în calitate de operator de date. SCOALA GIMNAZIALA GENESIS gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). SCOALA GIMNAZIALA GENESIS procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.genesis.ro. („Site-ul”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Informații și date de contact : numele și prenumele,  cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon, e-mail etc.;
 • Detaliile bancare;
 • Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale elevilor;
 • Date referitoare la performanța si evaluarea academică a elevilor: rezultate academice și rapoarte de evaluare semestriale, disciplina si conduita elevilor, rezultatele testelor educaționale, feedback-ul profesorilor, etc.;
 • Date despre profilul educational creat prin intermediul aplicatiilor interne pentru fiecare elev,
 • Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;
 • Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare, alte detalii de identificare online, etc.;
 • Fotografii și videoclipuri,
 • Supravegherea video.

date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator.

In general, datele personale deținute de SCOALA GIMNAZIALA GENESIS au fost furnizate direct de părinți sau ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi cu SCOALA GIMNAZIALA GENESIS.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SCOALA GIMNAZIALA GENESIS, Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul educational încheiat între dumneavoastră și SCOALA GIMNAZIALA GENESIS care are ca obiect principal furnizarea de servicii educationale, inclusiv asigurarea oricaror servicii suport aferente – de logistica si securitate, medicale, administrative, etcdetaliate in cuprinsul contractului mai sus mentionat. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SCOALA GIMNAZIALA GENESIS.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SCOLII GIMNAZIALE GENESIS, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SCOLII GIMNAZIALE GENESIS de a respecta obligațiile legale care îi revin

 • pentru activităţi de informare respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări (newsletter, etc) privind produsele şi serviciile oferite de SCOALA GIMNAZIALA GENESIS, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SCOLII GIMNAZIALE GENESIS de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări privind produsele şi serviciile oferite de SCOALA GIMNAZIALA GENESIS, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați la solicitarea oricaror informatii referitoare la serviciile Scolii.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SCOLII GIMNAZIALE GENESIS de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SCOLII GIMNAZIALE GENESIS (de ex., în cazul acelor documente justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). De asemenea, ȘDe asemenea, financiar-contabile pentru care termenul de păe la interacțiunea elevului cu Scoala, pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile.

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de dezabonare de la Newsletter SCOALA GIMNAZIALA GENESIS va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări prin care vă ținem la curent despre activitățile desfășurate în cadrul Scolii, respectiv la aspectele de noutate și de interes pentru educația copiilor dumneavoastră. În acest sens, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că dezabonarea nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SCOALA GIMNAZIALA GENESIS în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de comunicări, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. 
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SCOALA GIMNAZIALA GENESIS, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SCOLII GIMNAZIALE GENESIS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada de stocare, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SCOALA GIMNAZIALA GENESIS a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SCOALA GIMNAZIALA GENESIS să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SCOALA GIMNAZIALA GENESIScătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SCOLII GIMNAZIALE GENESIS sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SCOALA GIMNAZIALA GENESIS poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: comunicare@genesis.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://genesis.ro/politica-fisierelor-cookies/

Putem actualiza aceasta Politica. Va rugam sa consultati periodic aceasta Politica pentru a fi actualizati cu modificarile.