Liceul Teoretic „Genesis College” este școală adreditată Diploma Programme. Școlile IB World împărtășesc o filosofie comună – un angajament constant pentru o educație de înaltă calitate, stimulantă, într-un mediu internațional – elemente pe care le considerăm esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri.

Pentru mai multe informații despre IB și programele pe care le oferă, vă invităm să vizitați http://www.ibo.org

Programul educațional al Liceului Genesis | Școală autorizată IB

Elevii Genesis pot alege dintre următoarele specializări: Profil Real – Computer Sciences (Matematică- Informatică. Intensiv informatică) și Profil Umanist – Științe sociale (Bilingv Engleză).

Genesis College este școală autorizată pentru programul MYP (Middle Years Programme) asumându-și un angajament față de educația internațională de înaltă calitate, aspect important pentru elevii Școlii Genesis.

* Numai școlile autorizate de Organizația IB pot oferi oricare dintre cele patru programe academice: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP). Pentru informații suplimentare despre IB și programele sale, vizitați http://www.ibo.org.

Liceul Genesis oferă elevilor programe de excelență, urmând curriculumul românesc, combinat cu cerințele programului International Baccalaureate ® (IB) – Middle Years Programme, pentru 11 – 15/16 ani, care oferă o structură curriculară avansată din punct de vedere academic şi deprinderi pentru viaţă, printr-o viziune care îmbrăţişează şi transcende disciplinele academice tradiţionale.

Acest program le conferă elevilor un cadru de învățare ce încurajează creativitatea, gândirea critică și capacitatea de reflecție, precum și crearea de conexiuni între procesul de învățare și lumea reală. Accentul se pune pe modul în care sunt abordate abilitățile de învățare, oferind baza pentru învățarea independentă și încurajând aplicarea cunoștințelor și abilităților, chiar și în contexte nefamiliare.

Profil Real – Specializarea Matematică-Informatică. Intensiv Informatică

Profil Umanist – Specializarea Științe Sociale. Bilingv Limba Engleză

 • programul intensiv de predare a Informaticii presupune suplimentarea cu două ore pe săptămână a numărului de ore prevăzut în trunchiul comun;
 • curs de design;
 • un program de Enrichment pentru îmbogățirea cunoștințelor: club de programare în Java, club de științe – program de mentorat în STEM, club de robotică – Rasberry Pi, curs de antreprenoriat;
 • program intensiv de limba engleză pentru pregătirea examenelor Cambridge;
 • program suplimentar de consolidare pentru disciplinele incluse în examenul de bacalaureat și ore de studiu ghidat, pentru celelalte materii;
 • parteneriate cu instituții și specialiști din domeniile IT, inteligență artificială, inginerie;
 • participarea la concursuri naționale și internaționale;
 • consiliere în alegerea carierei.
 • educația bilingvă în limba engleză presupune suplimentarea cu trei ore a numărului de ore din curriculum și predarea unei materii din aria științelor sociale în limba engleză;
 • curs de design;
 • un program de Enrichment pentru îmbogățirea cunoștințelor: club de multimedia (teatru- film – muzică), curs de antreprenoriat, cluburi de debate și scriere creativă, clubul Model United Nation;
 • program suplimentar de consolidare pentru disciplinele incluse în examenul de bacalaureat și ore de studiu ghidat, pentru celelalte materii;
 • parteneriate cu specialiști din domeniile comunicării, studiilor politice, jurnalism, psihologie, antreprenoriat;
 • participarea la concursuri naționale și internaționale;
 • consiliere în alegerea carierei.

De ce să alegi Computer Sciences?

De ce să alegi Științe Sociale?

 • vei avea o pregătire aprofundată în domeniul informaticii;

 • vei învăța metode și concepte ale informaticii aplicabile în diverse domenii;
 • vei învăța să utilizezi concepte și metode matematice în abordarea unor situații cotidiene sau pentru rezolvarea problemelor practice;
 • îți vei putea pune în valoare calități precum gândirea ordonată și creativă, simțul estetic și critic;
 • te vei pregăti pentru obținerea unor joburi atractive în domeniul informaticii;
 • un număr tot mai mare de industrii încep să se bazeze pe informatică și se așteaptă ca cei care profesează să fie cât mai pregătiți;
 • vei deprinde abilități ce dezvoltă gândirea critică și argumentarea și vei înțelege istoria ca factor de predicție al schimbărilor;

 • vei înțelege legăturile științelor umaniste cu cele ale științelor exacte;
 • te vei pregăti pentru oportunități profesionale internaționale, prin competențe avansate de comunicare și prin înțelegerea diferitelor norme culturale;
 • vei avea o pregătire aprofundată în domeniul limbii engleze.

Școală autorizată IB

Programul academic MYP este conceput pentru a sprijini și stimula dezvoltarea personală și intelectuală a elevilor de gimnaziu și liceu. Aceștia sunt îndrumați în dezvoltarea și aplicarea abilităților și conceptelor specifice subiectului și vârstei. Exemple de activități includ proiectele interdisciplinare, participarea la evenimente culturale, cum ar fi Festivalul de știință sau concursul Artfel de istorie, desfășurat la nivelul ciclului gimnazial.

Liceul Genesis oferă un program bogat și variat pe parcursul anilor MYP, iar elevii sunt încurajați să participe la numeroase activități, care le oferă posibilitatea de a experimenta o gamă largă de activități extracurriculare.

Liceul Genesis este o școală autorizată pentru programul Middle Years Programme (MYP) și își desfășoară activitatea în calitate de IB World School. Acestea sunt școli care împărtășesc o filosofie comună – asumându-și un angajament față de educația internațională de înaltă calitate, aspect important pentru elevii Școlii Genesis.

Community Action Service

Elevii Genesis College sunt implicați în activități ce vin în sprijinul comunității și în diferite proiecte caritabile, pentru dezvoltarea empatiei acestora și creșterea responsabilității sociale.

Proiect personal

Aspectele cheie ale programului MYP sunt menite să încurajeze cercetarea individuală, prin Proiectul Personal, necesar pentru absolvirea programului în clasa a X-a. În plus, curriculumul MYP este proiectat întocmai pentru a forma elevi deschiși către noi oportunități, provomovând totodată valorile locale și internaționale prin community project, prin care elevii școlii trebuie să contribuie la îmbunatățirea comunității din care fac parte. Fiecare elev este susținut în proiectul său de către un profesor îndrumător.

Un alt aspect important pe care programul MYP îl propune este dezvoltarea abilităților de comunicare, prin încurajarea limbilor materne și a celor secundare. Programul promovează înțelegerea interculturală și implicarea globală, oferind astfel elevilor oportunitatea de a-și dezvolta cunoștiintele, abilitățile și atitudinea pozitivă de care au nevoie pentru a gestiona situații complexe și a întrepinde acțiuni responsabile în viitor.

Liceul Genesis oferă o atmosferă de învățare pozitivă și productivă, asigurând toate premisele pentru ca elevii să obțină rezultate deosebite pe plan academic, artistic și sportiv. La Liceul Genesis se studiază toate disciplinele din curriculumul naţional elaborat de Ministerul Educației Naționale, abordarea fiind însă una modernă, în care învățarea nu se limitează la spațiul sălii de clasă, ci este îmbogățită printr-o multitudine de oportunități și surse de inspirație, cum ar fi excursii, vizite adaptate tematic și prin acte de învățare în diferite contexte. Învățarea este diferențiată și adaptată la nevoile elevilor, punându-se accent pe valorificarea maximă a potențialului individual. Unele teme se pot simplifica şi restrânge, altele pot fi extinse, astfel încât conţinutul programei de învăţământ să fie prezentat nuanţat, adecvat caracteristicilor individuale ale elevilor. Lecțiile au în centru participarea activă a elevului, fiind folosite metode activ-participative și, mai ales, învăţarea prin descoperire şi învăţarea bazată pe investigatia experimentală, sporind astfel motivația elevilor pentru învățare.

Unul dintre punctele cheie ale Liceului Genesis este atenția individuală, care este determinată de numărul mic de elevi dintr-o clasă. Atenția și timpul acordat fiecărui elev din clasă sunt importante pentru progresul școlar, dar mai ales pentru o bună imagine de sine și încrederea în forțele proprii. Un număr redus de elevi facilitează un management al clasei mai bun pentru profesor, timp mai mult pentru fiecare elev, lucru pe grupe mici și individual, precum și lucru diferențiat sau învățarea prin cooperare. Clasele de mici dimensiuni oferă copilului un mediu familiar, transformându-se în mici comunități în care copiii relaționează, stabilind prietenii durabile.

Curriculum MYP

Prin implicarea elevilor în cât mai multe activități din diverse domenii, Liceul Genesis urmărește dezvoltarea competențelor transdisciplinare, valorificarea inteligențelor multiple, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale, punându-se accentul pe experienţe practice care să îi motiveze să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

În programul de amiază, copiii beneficiază de activități de pregătire suplimentară care asigură progresul fiecărui elev sau care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența.

Pe lângă curriculumul românesc și cel IB, Liceul Genesis organizează un program extracurricular bogat, adresat tuturor elevilor, în funcție de înclinațiile și pasiunile lor. Echipa Genesis lucrează în mod consecvent pentru a crește implicarea elevilor și a ridica standardele și performanțele, prin varietatea activităților propuse.