Scopul acestui program este dezvoltarea culturii generale şi expunerea la domenii cât mai diverse, în vederea descoperirii şi stimulării interesului şi potenţialului fiecărui copil pentru un anumit domeniu de cunoaştere.

Vizitele tematice sunt corelate cu tema proiectului în desfășurare. Astfel, lunar, copiii vizitează un muzeu sau partcipă la ateliere sub coordonarea profesorului de artă plastică sau a altor specialiști în domeniu.