Curriculum Școala Primară Genesis College

 

Programul educațional la Școala Gimnazială Genesis – Nivel primar

Școala Genesis a primit autorizarea internațională pentru programul PYP. Astfel, Genesis face de acum parte din marea comunitate a școlilor internaționale globale. Pentru mai multe detalii despre programul PYP și organizația IB vizitați www.ibo.org.

Aceste școli împărtășesc o filosofie comună, asumându-și un angajament față de educația internațională de înaltă calitate, aspect important pentru elevii Genesis.

Curriculumul Școlii Gimnaziale Genesis a fost structurat prin implicarea unei echipe de specialiști în educație, care și-a adus contribuția la îmbogățirea curriculumului național cu elementele pe care viziunea PYP le solicită, la acestea adăugându-se activități și conținuturi care și-au dovedit necesitatea într-o școală orientată spre dezvoltarea copilului, în totalitatea trăsăturilor, aptitudinilor și capacităților sale, și, în mod special, spre o educație pentru viitor.

La clasele primare, prin îmbinarea curriculumului național cu cel internațional, PYP, pregătim elevii pentru a deveni persoane active, cărora le pasă, care vor învăța pe parcursul întregii vieți, care demonstrează respect față de ei înșiși și față de ceilalți și au capacitatea de a se implica activ în transformarea lumii.

Credem că prin potențarea elevilor noștri cu abilitățile de bază și oferind apoi ocazii variate și inedite pentru a aplica ce au învățat, suntem capabili să satisfacem stilurile lor distincte și unice de învățare, într-un context integrat. Pe lângă abilitățile și cunoștințele academice, direcțiile cheie pe care le urmăm converg spre autoconștientizare, dezvoltare personală, conștientizare într-un context universal și având sentimentul comunității, ceea ce face din elevii noștri oameni complecși, cu simț de răspundere și implicați. Nu credem că învățarea ar trebui să se limiteze la sala de clasă, ci să fie îmbunătățită printr-o multitudine de oportunități și surse de inspirație, cum ar fi excursii, vizite adaptate tematic și prin acte de învățare în diferite contexte, care le permit copiilor noștri să exceleze personal și academic.

Datorită elementelor pe care modelul PYP le vizează – cunoștințe academice, aptitudini, concepte, profilul elevului și atitudini, abordate prin intermediul a 6 teme transdisciplinare relevante, semnificative, provocatoare și captivante, acest sistem s-a dovedit a fi benefic formării și dezvoltării copiilor în viitori adulți cu caracter și valori morale, puternici, independenți, capabili să gândească, să aducă argumente valide, să-și susțină punctul de vedere și să găsească soluții.

Începând din acest an școlar, elevii și profesorii de la Genesis vor putea comunica mai eficient și mai rapid prin intermediul platformei EduApps. Platforma facilitează interactivitatea în timpul lecțiilor, feedback în timp real, munca în echipă, interteaching-ul. Părinții primesc informații despre rezultatele activității elevilor, despre sarcinile de lucru și implicarea lor în cadrul lecțiilor. Pentru a se bucura de facilitățile oferite de EduApps, elevii folosesc în clasă Cromebook-uri personale.

Transdisciplinaritatea

Cele șase teme transdisciplinare pe care curriculumul PYP le propune pentru fiecare dintre cei cinci ani de învățământ primar și în funcție de care se structurează și conținuturile propuse de programa națională sunt:

  • Cine suntem. Studiind această temă, copiii reușesc să se cunoască, să dezvolte relații armonioase cu membrii familiei, cu prietenii lor, dar și cu membrii comunității în care trăiesc. Studiul acestei teme îi încurajează și îi îndrumă pe elevi în cunoașterea eu-lui și a lor înșiși, a valorilor după care să se ghideze pe parcursul formării lor ca oameni.
  • Unde ne situăm ca timp și spațiu. Prin intermediul acestei teme, copiii fac o incursiune în istoria omenirii, înțelegând, totodată, legătura dintre indivizi și societate, între perspectivele locale și cele globale. O incursiune în timp și spațiu, tema îi face pe elevi să afle cât mai multe lucruri despre tipuri de case, călătorii și expediții, exploratori și migrațiile omenirii.
  • Cum ne exprimăm. Această temă îi invită pe elevi să descopere și să aprecieze esteticul. Pentru a dezvolta relații sănătoase și arminoase cu cei din jurul lor, este important ca elevii noștri să învețe cum să-și exprime ideile, sentimentele și emoțiile. Totodată, este necesar nu doar să caute și să găsească modalități prin care să-și dezvolte și să-și folosească creativitatea, dar și să aprecieze frumosul din jurul lor, în toate formele sale.
  • Cum funcționează lucrurile din jurul nostru. Studiind această temă, elevii înțeleg nu doar principiile științifice și felul în care oamenii le folosesc, dar și impactul progreselor tehnologice asupra societății și a mediului înconjurător. Această temă este o incursiune în natură și în legile sale, incursiune ce ajută copiii să înțeleagă concepte vaste precum mediul biologic și societățile umane și felul în care acestea funcționează.
  • Cum este organizată societatea. Prin intermediul acestei teme, elevii înțeleg structura și funcția organizațiilor existente în societate, activitățile economice și impactul lor asupra omenirii și a mediului înconjurător. Copiii reușesc astfel să înțeleagă structura și rolul fiecărei organizații, felul în care se iau deciziile pe plan financiar, economic și fiscal; cine are dreptul să ia decizii la nivel înalt, dar, mai ales, ce decizii are fiecare dreptul să ia.
  • Responsabilitățile comune pe care le avem pentru a proteja planeta. Este important să conștientizăm faptul că fiecare individ în parte are drepturi și obligații, dar mai ales, care sunt acestea. Studiind această temă, copiii vor învăța toate aceste lucruri și le vor aplica pe termen lung. Devine din ce în ce mai necesar ca elevii să știe ce drepturi și responsabilități au în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător.

Proiectul de final de unitate

Proiectul final este o parte importantă a PYP. În ultimul an al programului, elevii se angajează într-un proces colaborativ, transdisciplinar de cercetare care îi implică în identificarea, investigarea și oferirea de soluții la provocările sau problemele din viața reală. În calitate de experiență de bilanț în PYP, proiectul final le oferă copiilor o oportunitate extraordinară de a-și demonstra independența și responsabilitatea pentru propria învățare.

Curriculum PYP

Prin implicarea elevilor în cât mai multe activități din diverse domenii, Școala Primară Genesis urmărește dezvoltarea competențelor transdisciplinare, valorificarea inteligențelor multiple, precum și dezvoltarea inteligenței emoționale, punându-se accentul pe experienţe practice care să îi motiveze să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

În programul de amiază, copiii beneficiază de activități de pregătire suplimentară care asigură progresul fiecărui elev sau care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența.

Pe lângă curriculumul românesc și cel IB, Genesis College organizează un program extracurricular bogat, adresat tuturor elevilor, în funcție de înclinațiile și pasiunile lor. Genesis College lucrează în mod consecvent pentru a crește implicarea elevilor și a ridica standardele și performanțele, prin varietatea activităților propuse.

Curriculum PYP include 6 arii de studiu:

Școala pregătește copiii pentru un viitor în care cuvintele sunt mai importante decât oricând. Cuvintele le vor permite să exploreze lumea și să converseze cu un număr mare de oameni. Limba română și limba engleza le dau copiilor abilitățile și încrederea de a se forma pentru viitor, pe tot parcursul vieții. Vorbirea corectă, scrisul și cititul sunt în centrul curriculumului nostru.
Subliniem importanța cărților și a literaturii, oferind în același timp activități plăcute și provocatoare în sprijinul acestui domeniu. Un mediu bogat de discuții le asigură elevilor un vocabular complex și profunzimea înțelegerii conținuturilor. Furnizarea de feedback constructiv, inițierea și argumentarea răspunsurilor sunt atitudini pe care le încurajăm la elevii noștri.
Comunicarea este o parte integrantă a călătoriei noastre de învățare, iar participarea copiilor la exerciții premergătoare dezbaterilor, la proiecte care implică scrierea creativă, redactarea de articole în revista școlii sau în alte reviste adaptate profilului vârstei sunt doar câteva dintre activitățile pe care elevii mici pot să le facă cu succes. Abilitățile formate la limba engleză duc la obținerea unor rezultate remarcabile la Concursurile Cambridge.
Elevii de la nivelul primar sunt deja expuși unor opțiuni de limbi străine și pot alege dintr-o varietate de limbi moderne: germană, franceză, toate continuând și la gimnaziu, unde opțiunea pentru o a doua limbă străină devine obligatorie, fiind impusă de curriculumul național. Mulți dintre elevi însă, aleg chiar și până în acel moment să studieze deja trei limbi străine în paralel.
Lumea este un loc uimitor: unic, vibrant și incredibil de diversificat. Trecutul diferitelor culturi și locuri ne poate entuziasma și inspira. Temele umaniste, atât din istorie, cât și din domeniul geografiei, deși apar pe toată perioada nivelului primar, în cadrul altor discipline de studiu (de la matematică, până la muzică și arte plastice), capătă consistență și structurare în ultimul an al nivelului primar.
Studiile întreprinse sunt alese pentru a reflecta atât specificul geografic și istoria României, cât și legăturile noastre cu alte țări. Elevii sunt implicați prin cele mai variate și uimitoare metode pentru a afla informații despre lume, poporul lor și istoria sa.
Istoria

Scopul curriculumului de istorie de la nivelul primar este cultivarea unui entuziasm autentic, informat și critic pentru istoria propriei țări, dar și a altor popoare cu care românii au avut legături politice, comerciale sau culturale.
Festivalul Retrospective Istorice, organizat în parteneriat cu Muzeul de Istorie a României a apărut din dorința de a le oferi elevilor claselor primare posibilitatea de a învăța istoria printr-o abordare nouă, transcurriculară și de a pune în scenă conținuturile istorice, într-o manieră atractivă și antrenantă.
Geografia
Studiul geografiei la clasele primare începe în clasa a IV-a, cu geografia României, prin lecții săptămânale de o oră. Predarea noțiunilor de geografie se face de către un profesor de specialitate, care asigură astfel continuitatea pentru nivelul gimnazial. Elevii vor beneficia de un echilibru între teorie și practică, așa încât 50% din timpul petrecut în lecție va fi lucru practic.
Educația religioasă
Credințele și valorile pe care le comunică educația religioasă ar trebui să inspire și să unifice fiecare aspect al vieții școlare. Morala religioasă, de asemenea, îi ajută pe elevi să înțelegă mai bine și să respecte regulile școlare, precum și pe cei cu care interacționează în cadrul instituției.
Profesorii de la Genesis reușesc să le inspire elevilor un sentiment de bucurie și încredere în matematică. Cu toții încercăm să privim matematica ca pe o formă de artă. În timp ce explorăm puterea și frumusețea sistemelor matematice, dezvoltăm raționamente complexe la toți elevii noștri.
Încă de la școala primară lecțiile sunt realizate pentru a se adapta nevoilor și modului optim de implicare a fiecărui elev în procesul de învățare. Ne străduim să facem din fiecare clasă o comunitate matematică, în care elevii pot colabora pentru a-și atinge scopurile comune.
Pe parcursul claselor primare, programul de învățare a matematicii se face prin jocuri matematice, simulări din lumea financiară, puzzle-uri și proiecte de construcție. Elevilor li se oferă posibilitatea de a continua aceste activități pe tot parcursul săptămânii, dar și în timpul liber. Se creează experiențe matematice într-un cadru distractiv și interesant și elevii sunt încurajați să devină autori ai propriei matematici.

Trăim într-o epocă din ce în ce mai orientată spre științific și tehnologic, în care copiii trebuie să dobândească cunoștințele, abilitățile și atitudinea pentru a se pregăti pentru viața viitorului. Temele despre știință din cadrul Școlii Genesis dezvoltă curiozitatea, bucuria, abilitățile și înțelegerea cunoștințelor științifice, printr-o abordare în care elevii își formulează propriile întrebări.

La Genesis, le oferim copiilor oportunitatea de a explora știința în comunitatea locală. Ei obțin astfel o înțelegere mai profundă despre lumea naturală din jurul lor, din experiențele lor personale și din a vedea știința în acțiune, prin realizarea lecțiilor de exporarea mediului la Institutul de Meteorologie, în pădure, pe malul apei, la ferma de animale, în peșteră, la salină etc. Astfel, experiențele de învățare leagă abilitățile și cunoștințele cu experiențe practice directe, care îi implică pe elevi la un nivel ridicat.

Tehnologiile

În cadrul nivelului primar, utilizarea tehnologiei pentru a sprijini procesul de învățare este încorporată în curriculum. Specialiștii noștri în tehnologia informației se asigură că elevii își sporesc abilitățile, încrederea și experiența utilizării tehnologiei informației, pe măsură ce parcurg nivelurile școlarității.

Profesorii lărgesc, de asemenea, curriculum-ul pentru diverse discipline, oferind o gamă specială de proiecte, pornind de la teme mai mici sau temele transcurriculare specifice PYP.
Toate clasele au acces la o gamă largă de tehnologii, inclusiv tablele interactive. Încă din clasa pregătitoare, elevii au propriul Cromebook, pe care îl folosesc acasă și la școală.

Artele vizuale

Orele de educație plastică sunt parte integrantă din curriculumul național, dar și din programul activităților alternative, prin Clubul de Istoria Artei și cel de Pictură. Învățarea prin artă promovează un sentiment de bunăstare și încredere, care este favorizantă pentru dezvoltarea gândirii critice.

Orele de arte vizuale și abilități practice abordează teme din viața reală, bazate pe căutare de cunoștințe și explorare tehnică. Curriculumul se concentrează asupra dezvoltării abilităților practice și artistice individuale, a exprimării personale și a empatiei față de diversitatea globală a artei și diferitelor timpuri și culturi. Orele sunt predate atât de învățătorul clasei, cât și de profesori de specialitate sau în echipă.

Muzica

Copiii de la Genesis dobândesc abilități care le vor permite să aprecieze muzica, precum și să creeze muzică prin care să-și exprime propriile sentimente și idei. Am conceput un program muzical complex și variat, care le oferă elevilor, în primul rând, bucurie.

Orele de muzică și mișcare de la Genesis sunt un exemplu de abordare transdisciplinară interactivă, cu rezultate remarcabile, fiind susținute după principiile revoluționare ale metodelor Orff și Dalcroze, recunoscute pe plan international., care implică jocul, creativitatea și plasticitatea, îmbinând mișcarea corporală și muzicalitatea.

Elevii de la clasele primare participă la o varietate de activități muzicale care implică mișcare creativă, instrumente de percuție convenționale sau neconvenționale, cântare și ascultare. Auzul muzical este astfel dezvoltat, la fel ca și abilitățile ritmice și psihomotorii. Implicarea în cluburi alternative cum ar fi Povești muzicale cu Virgil Popescu sau de percuție cu George Turliu, întregește abilitățile și cultura muzicală a copiilor.

Educația fizică
Credem că atunci când este bine abordată, educația fizică îi impulsionează pe elevi să participe pe deplin și să-și dezvolte o admirație și o atracție pentru toată viața în ceea ce privește activitatea fizică, sportul și exercițiile fizice.
Considerăm că acest lucru este posibil cu pregătirea și practica potrivită, cu informațiile științifice și cu motivația de a-și dezvolta abilitățile fizice pe termen lung. Toți elevii au posibilitatea de a-și atinge potențialul în cadrul unui sport sau al unei alte activități fizice.

Tehnologia- instrument fundamental pentru predare și învățare

Considerăm că integrarea tehnologiei în practicile de învățare zilnică este o modalitate de a deveni actuali din punct de vedere strategic și curricular.

Am ales să integrăm tehnologia în învățare în scopul promovării unor niveluri ridicate de înțelegere și aprofundare, transformând sarcini de instruire care nu au fost niciodată posibile din perspectiva, distanței, spațiului fizic sau timpului. Scopul fundamental al acestei transformări este activarea proceselor psihice superioare precum gândirea critică, descoperirea, inovația, rezolvarea problemelor, comunicarea și colaborarea.

De peste doi ani, elevii și profesorii de la Genesis comunică mai eficient și mai rapid prin intermediul platformei EduApps. Platforma facilitează interactivitatea în timpul lecțiilor, feedbackul în timp real, munca în echipă, interteaching-ul, reprezentând structura de bază pentru învățarea online în timpul crizei medicale. Părinții primesc informații despre rezultatele activității elevilor, despre sarcinile de lucru și implicarea lor în cadrul lecțiilor. Pentru a se bucura de facilitățile oferite de EduApps, elevii folosesc în clasă, dar și acasă, Cromebook-uri personale.

Utilizăm modelul SAMR ca reper pentru integrarea eficientă a tehnologiei în procesul de predare și învățare la Genesis College.

Tehnologia ne oferă oportunități multiple de a individualiza instruirea și de a ne structura lecțiile în moduri care să maximizeze învățarea.

Totuși, nu există niciun înlocuitor pentru un profesor implicat și eficient, pasionat de creșterea și dezvoltarea fiecărui elev cu care lucrează.