Curriculum Școala Gimnazială

Programul educațional al Genesis College – Gimnaziu

Genesis College este una dintre puținele școli din România ce dețin acreditarea International Baccalaureate (IB). Potrivit https://www.ibyb.org/, în România există 10 școli ce dețin acreditarea IB. La Școala Gimnazială, copiii au acces la programe de excelență concepute pentru a le stimula dezvoltarea, creativitatea, gândirea critică și a le oferi strategiile necesare ce îi vor ajuta să aplice cunoștințele asimilate în viața de zi cu zi. 

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale îmbină curriculumul românesc cu cerințele programului MYP (Middle Years Programme), destinat claselor V-X. Astfel, Genesis face parte din marea comunitate a școlilor internaționale globale. Pentru mai multe detalii despre programul MYP și organizația IB, vizitați www.ibo.org.

În ce constă
Programul MYP

Programul MYP le oferă elevilor un mediu de învățare în care se pune accent pe creativitate, gândire critică și capacitate de reflecție. În același timp, ei sunt încurajați să creeze conexiuni între procesul de învățare și lumea reală, conținuturile programei din sistemul românesc fiind îmbinate cu elemente IB.

La Genesis College, elevii studiază toate disciplinele din curriculumul naţional elaborat de Ministerul Educației Naționale, însă într-o abordare modernă, în care învățarea nu se limitează la spațiul sălii de clasă, ci este îmbogățită printr-o multitudine de oportunități și surse de inspirație, cum ar fi excursii, vizite adaptate tematic și prin acte de învățare în diferite contexte. 

Lecțiile au ca obiectiv participarea activă a elevului, fiind folosite metode activ-participative, precum:

 • dialogul euristic 
 • învăţarea prin descoperire 
 • învăţarea bazată pe investigație experimentală  

Obiectivele MYP sunt:

 • Sprijină și stimulează dezvoltarea personală și intelectuală a elevilor claselor V-X;
 • Susține dezvoltarea și aplicarea abilităților și conceptelor specifice subiectului și vârstei;
 • Promovează învățarea interdisciplinară;
 • Încurajează elevii să se implice în acțiuni caritabile și servicii de voluntariat – Service learning și Service as Action;
 • Dezvoltă mentalitatea internațională;
 • Stimulează cercetarea individuală – Personal Project;
 • Dezvoltă abilități de comunicare prin încurajarea învățării limbilor materne și a celor secundare;
 • Promovează înțelegerea interculturală și implicarea globală, oferind astfel elevilor oportunitatea de a-și dezvolta cunoștințele, abilitățile și atitudinea pozitivă de care au nevoie pentru a gestiona situații complexe și a întreprinde acțiuni responsabile în viitor.
Obiective
Arii de studiu

Sprijină și stimulează dezvoltarea personală și intelectuală a elevilor claselor V-X

Susține dezvoltarea și aplicarea abilităților și conceptelor specifice subiectului și vârstei

Promovează învățarea interdisciplinară

Încurajează elevii să se implice în acțiuni caritabile și servicii de voluntariat – Service learning și Service as Action

Dezvoltă mentalitatea internațională

Stimulează cercetarea individuală – Personal Project

Dezvoltă abilități de comunicare prin încurajarea învățării limbilor materne și a celor secundare

Promovează înțelegerea interculturală și implicarea globală, oferind elevilor oportunitatea de a-și dezvolta cunoștințele, abilitățile și atitudinea pozitivă de care au nevoie pentru a gestiona situații complexe și a întreprinde acțiuni responsabile în viitor.

Arii de studiu
Descriere
Obiective

Dezvoltarea abilităților de comunicare prin încurajarea învățării limbilor materne și a celor secundare.

Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba maternă cu claritate și coerență

Dobândirea tehnicilor necesare pentru a rezolva probleme și aplicarea lor în viața de zi cu zi.

Încurajarea elevilor de a respecta și a înțelege lumea din jurul lor, dezvoltarea abilităților de a cerceta factorii istorici, geografici, politici, sociali, economici și culturali care influențează societatea.

Stimularea curiozității și dorinței de a înțelege fenomenele înconjurătoare, dobândirea capacității de a folosi în mod eficient aceste cunoștințe.

Stimularea imaginației și dezvoltarea de abilități creative și analitice, încurajarea talentului artistic al copiilor.

Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă, de a gestiona situații cu un nivel ridicat de presiune, de a seta obiective și de a le atinge.

Dezvoltarea de abilități practice și creative pentru a rezolva probleme de design, explorarea rolului design-ului în contexte istorice și contemporane.

Pentru fiecare arie de studiu sunt distribuite minimum 50 de ore pe an. Toți elevii clasei a VIII-a susțin Examenul de Evaluare Națională la Matematică și la Limba Română, predarea și evaluarea fiind proiectate pentru aceste discipline conform cerințelor naționale. 

În programul de amiază, copiii beneficiază de activități de pregătire suplimentară care asigură progresul fiecărui elev sau care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența.

Pe lângă curriculumul românesc și cel IB, Genesis College organizează un program extracurricular bogat, adresat tuturor elevilor, în funcție de înclinațiile și pasiunile lor. De exemplu, elevii de la nivelul gimnazial pot participa la activitățile din cadrul Clubului de științe, iar elevii de la nivelul liceal pasionați de robotică se pot înscrie la Clubul Raspberry Pi

Middle Years Programme - direcții de acțiune

Concept
Aplicare
Obiective

Elevii sunt implicați în cât mai multe activități conectate la contexte globale, punându-se accentul pe experienţe practice care să îi motiveze să descopere și să exploreze teme de importanță globală, precum:

 • Identități și relații
 • Orientare în spațiu și timp
 • Exprimare personală și culturală
 • Inovație științifică și tehnologică
 • Globalizare și durabilitate
 • Corectitudine și dezvoltare

Dezvoltarea competențelor interdisciplinare

Valorificarea inteligențelor multiple, precum dezvoltarea inteligenței emoționale

Abilitățile consolidate pe parcursul celor 5 ani IB MYP sunt aplicate în realizarea Proiectului Personal de la finalul clasei a X-a.

Dezvoltarea următoarelor competențe:

 • Aptitudini de comunicare
 • Gândire critică
 • Autocunoștere
 • Abilități sociale
 • Abilități de cercetare

Aceste procese ale metacogniției le permit  elevilor să ajungă la o înțelegere sporită a punctelor lor forte și a provocărilor în domeniile cognitiv și afectiv.

Elevii aleg o temă pe care o explorează urmărind să consolideze abilități dezvoltate în ciclul MYP, dar și să creeze un produs.

Consolidarea abilităților de învățare pe parcursul a 25 de ore de lucru

Pregătirea elevilor pentru  complexitatea următorilor doi ani de liceu, în programul Diploma Programme.

Pe parcursul celor șase ani MYP, elevii sunt invitați să se implice în proiecte sau campanii organizate la nivelul școlii denumite Service Experiences  sau să ia parte la activitățile de tip Service Learning,  propuse de profesori în cadrul orelor de curs.

Elevii sunt implicați în activități ce vin în sprijinul comunității. Acestea se extind în afara granițelor clasei, implicându-i pe elevi în mod activ în comunitatea din care fac parte. Îi încurajăm astfel să devină cetățeni responsabili și să înțeleagă în profunzime lumea din jurul lor, prin activități ce vin în sprijinul comunității.

Formarea profilului elevului IB, care:

 • manifestă empatie față de ceilalți;
 • întreprinde proiecte;
 • acționează pe cont propriu;
 • acționează în colaborare (în echipă);
 • sugerează modificări într-un sistem existent în beneficiul tuturor celor implicați;
 • influențează persoane aflate în poziții mai influente pentru a acționa într-un sens pozitiv.

Școala Gimnazială creează contextul necesar pentru performanță

Le oferim elevilor o atmosferă pozitivă de lucru, pentru a putea asimila cunoștințele necesare în vederea obținerii unor rezultate excelente pe plan academic, artistic și sportiv. Din curriculumul școlii gimnaziale particulare fac parte toate disciplinele cuprinse în curriculumul naţional elaborat de Ministerul Educației, însă materiile sunt abordate într-o manieră modernă. Astfel, cunoștințele nu sunt asimilate doar în sala de clasă, ci sunt sedimentate prin diferite activități precum excursii, vizite tematice sau lecții desfășurate în diverse contexte. La Genesis College, încurajăm copiii în direcția think outside the box, pentru a le stimula astfel creativitatea și a le cultiva încrederea în sine și în propriul potențial.

Cum se desfășoară un curs la Școala Gimnazială

Scopul principal al lecțiilor este participarea activă a elevului și încurajarea acestuia în vederea exprimării opiniilor legate de subiectul discutat. Rezultatul? Copiii sunt mai motivați să învețe și să își exprime cu încredere viziunea asupra cunoștințelor acumulate în timpul cursurilor. 

Unul dintre avantajele principale pe care le oferă Școala Gimnazială constă în faptul că fiecare elev are parte de atenție individuală. Timpul și atenția acordate de profesori vor contribui în mare măsură la rezultatele sale școlare, dar îi vor consolida și stima de sine, și încrederea în propriile forțe. Numărul redus de elevi la fiecare clasă contribuie la un mai bun management al clasei. 

Astfel, profesorul va putea să:

 • Acorde mai mult timp și atenție fiecărui elev în parte
 • Lucreze individual și cu grupe reduse ca număr
 • Lucreze diferențiat sau prin cooperare 

Beneficiile obținute de elevi

În sprijinul comunității

Copiii sunt cea mai valoroasă comoară a unei comunități, deoarece ei duc mai departe promisiunea și garanția viitorului.

La Genesis College, încurajăm elevii să devină cetățeni responsabili prin implicarea în activități ce vin în sprijinul comunității, activități ce depășesc granițele clasei. Astfel, îi motivăm să se implice în comunitatea din care fac parte, să fie empatici și responsabili față de cei din jurul lor.