Consiliere și orientare Școala Gimnazială

În cadrul Școlii Genesis, acreditată International Baccalaureate (IB), ne propunem să pregătim elevii pentru un viitor optim în orientarea și consilierea carierei. Elevii noștri participă la activități ce îi vor ajuta să obțină abilități transferabile pe care le vor folosi pe tot parcursul vieții, în domeniile profesionale alese. Iată direcțiile de acțiune pe care le utilizăm!

Consiliere și orientare: Școala Gimnazială

La Genesis College, punem accent pe dezvoltarea abilităților socio-emoționale, care le permit elevilor să comunice eficient cu cei din jur, să se integreze în grup, să gestioneze cerințele și să devină adulți cu inteligență intelectuală și emoțională. Cu ajutorul profesorilor specializați, ei vor dezvolta o personalitate armonioasă și vor putea face față cu brio provocărilor. 

Copiilor li se acordă o atenție deosebită și sunt observați cu atenție încă de la clasa pregătitoare, când au loc ateliere dedicate fiecărei grupe de vârstă, în urma cărora elevii obțin:

 • creșterea capacității de concentrare 
 • dezvoltarea atenției și a motivației pentru învățare
 • stabilirea de relații adecvate cu colegii și profesorii  
 • integrarea eficientă în grup 
 • respectarea regulilor 
 • descoperirea sinelui și a propriilor emoții 
 • capacitatea de a interacționa eficient și armonios cu cei din jur
 • abilitatea de a rezolva conflicte 


Situațiile speciale apărute sunt gestionate de către specialiștii școlii, prin implicarea profesorilor și a părinților. Printre obiectivele consilierii se numără și dezvoltarea personală a elevilor, care presupune: formarea unei imagini de sine adecvate, controlul stresului, tehnici de învățare eficiente sau dispoziția afectivă negativă, neîncrederea în sine, gestionarea comportamentelor de risc sau conflictele interpersonale, toate acestea având scopul de a acționa corespunzător înainte ca ele să producă efecte negative în evoluția lor școlară și personală.

Școala Gimnazială: Stop bullying

Un studiu național referitor la fenomenul de bullying în școlile românești, realizat de Organizația Salvați Copiii România, arată că:

 • 3 din 10 copii sunt excluși în mod constant din grupul de colegi;
 • 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi;
 • 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.

La Genesis College, le cultivăm elevilor noștri respectul față de sine și față de ceilalți de la cele mai mici vârste. Desfășurăm în cadrul Școlii Gimnaziale un program anti-bullying menit să descurajeze acest fenomen, prin care îi învățăm pe cei mici să stabilească limite și să comunice adecvat cu cei din jur, pentru a evita conflictele. 

Periodic, la clasă desfășurăm activități de prevenție coordonate de învățător sau diriginte, în cadrul cărora elevii au oportunitatea de a exersa diferite roluri și situații în care s-ar putea naște conflicte. De asemenea, observăm cu atenție comportamentul elevilor în diferite momente, iar specialiștii noștri discută cu ei în cadrul unor activități specifice, la clasă, dar și separat. 

Profesorii beneficiază la Școala Gimnazială de întâlniri periodice cu psihologul Lucia Șireanu, astfel încât, în cadrul programelor de consiliere și dezvoltare personală destinate elevilor, sunt țintite identificarea trăsăturilor de personalitate, cunoaşterea punctelor tari, cunoașterea și recunoașterea punctelor slabe, a limitelor/vulnerabilităţilor. 

Luna Toleranței - Acceptarea diferențelor

Suntem diferiți, fără doar și poate, în atât de multe aspecte. Dacă unele aspecte ale diversității le acceptăm mai ușor, altele sunt mai dificil de tolerat. Cum le transmitem copiilor o atitudine deschisă față de diversitate? Cum le transmitem copiilor toleranța, înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre oameni?

În fiecare an, în luna noiembrie, au loc o serie de activităţi care vizează formarea comportamentelor şi atitudinilor tolerante pe baza cărora elevii să acţioneze cu înţelegere şi responsabilitate în diverse circumstanţe ale vieţii cu o atitudine de camaraderie, respect, acceptare a diferențelor și conștientizarea obiectivelor partajate ca membru al societății. 

Activităţile le oferă copiilor posibilitatea de a învăţa să construiască relaţii bazate pe înţelegere si solidaritate.

Cu ocazia lunii toleranței, elevii participă la workshop-uri și seminare susținute de psihologii școlii și alți specialiști, invitați special. Acțiunile abordează o metodă psihoterapeutică ce îmbină gândirea rațională și emoțiile, unde, unite cele două, au un impact major asupra schimbărilor comportamentale și, ulterior, a gândurilor ce conduc spre toleranță. Elevii sunt invitați, astfel, să descopere împletirea celor două lumi – ale comportamentelor și gândurilor – ce susțin succesul personal printr-un mindset cât se poate de sănătos.

Copiii secolului XXI trăiesc într-o lume în continuă schimbare și sunt nevoiți să se adapteze din mers cerințelor și pretențiilor societății. Indiferent de viteza pe care a luat-o dezvoltarea tehnologiei, unele aspecte rămân parcă mereu aceleași, cu toate că poartă alte „haine”. Este vorba de diferența de clasă, de marginalizare, de judecarea celuilalt după îmbrăcăminte, mașini, accesorii, venituri etc.

Prin aceste seminare, ne dorim ca elevii noștri să recunoască diferențele între oameni și să-i accepte așa cum sunt, să analizeze ideea de diferit și identic și să își formeze propria opinie referitor la marginalizare.

Atelierele din cadrul programului de dezvoltare socio-emoțională al Școlii Gimnaziale Genesis College

„FREE TO BE ME – The power of relationships”. Acest program a fost conceput în așa fel încât să acopere puncte fundamentale ale unei dezvoltări optime în structura de personalitate a elevilor (identitate, rezolvare de probleme, emoționalitate, empatie, temeri etc). 

HI 5 ClubI am the coach of my own life! Program de coaching orientat spre viitor, unde nu se pun etichete și nu se caută circumstanțe. Pe parcursul întâlnirilor, elevii au ocazia să vorbească despre subiecte dificile, precum bullying și relații. Sunt încurajați să vadă lumea dintr-o perspectivă nouă, reală, să-și stabilească obiective pentru îmbunătățirea de sine și să devină responsabili. 

Atelierele din cadrul programului de dezvoltare socio-emoțională You are awesome, sunt concepute pentru a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte cunoștințele, încrederea, abilitățile și curajul de care au nevoie pentru a deveni responsabili și încrezători. 

Prin dezvoltarea inteligenței emoționale, elevii învață cum să gestioneze situații stresante și cum să comunice cu cei din jur în astfel de momente.

În cadrul programului de dezvoltare socio-emoțională Generation.Next, prin dialog, exprimare în scris, joc de rol și art therapy, elevii sunt îndrumați: 

 • să-și dezvolte strategii de modificare comportamentală, centrate pe managementul comportamentelor dezadaptative;
 • cum să învețe strategii pentru gestionarea furiei și modalități de evitare a conflictelor în școală și comunitate;
 • cum să își dezvolte abilități de învățare și de creștere a eficienței și autonomiei de învățare.

Școala Gimnazială: Abordare diferențiată

Avantajele pe care Genesis College le oferă elevilor în ceea ce privește procesul de învățare sunt:

 • Punem accent pe asimilarea informațiilor prin aplicare practică
 • Promovăm educația incluzivă 
 • Adaptăm demersul didactic în funcție de particularitățile fiecărui copil

Fiecare copil are nevoi educaționale diferite, de aceea este necesară o abordare diferențiată, adaptată fiecărui copil în parte. Învățătorii și profesorii au parte de ajutorul consilierilor școlari și al psihologilor în abordarea diferită a elevilor, în funcție de abilitățile acestora. În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, psihologul, psihopedagogul și profesorii de la clasă lucrează în echipă, pentru a le facilita integrarea și dezvoltarea din punct de vedere educațional.

Școala Gimnazială: Orientarea în carieră

Pentru noi, aspectele ce țin de consiliere și orientare din timpul anilor de gimnaziu sunt deosebit de importante, deoarece ne dorim ca elevii noștri să găsească un echilibru între ceea ce își doresc să facă, ceea ce pot să facă și ceea ce vor face în viața lor profesională. Prin programele de consiliere și orientare, îi ajutăm pe copii să își descopere și dezvolte abilitățile, care vor contribui la succesul lor profesional, ulterior.

La Școala Gimnazială, elevii primesc informații despre cerințele din diferite domenii, astfel încât vor fi pregătiți pe viitor pentru provocările profesionale. În cadrul programului de consiliere și orientare din timpul anilor de gimnaziu, le prezentăm copiilor oferta educațională a liceelor din București și din străinătate, îi însoțim la târguri la care se pot întâlni cu reprezentanții acestora și îi consiliem în ceea ce privește procesul de admitere.

Școala Gimnazială: Echipa de specialiști

Carmen Costea
Psihopedagog

Sorina Petrică
Psiholog

Lucia Șireanu
Psiholog

La Genesis College, elevii noștri capătă încredere în propriile abilități și devin astfel capabili să se adapteze diferitelor situații din viața de zi cu zi. Elevii beneficiază de:

 • Consolidarea culturii generale, dublată de dezvoltarea inteligenței emoționale
 • Încurajarea recunoașterii și exprimării emoțiilor, ce are ca rezultat o interacțiune eficientă și sănătoasă cu cei din jur și stabilirea de relații armonioase cu aceștia 
 • Dezvoltarea abilității de a rezolva probleme prin indicarea unor soluții practice îi va ajuta să gestioneze în mod eficient diverse situații cu care se vor confrunta pe parcursul vieții 


În cadrul orelor de dirigenție și dezvoltare personală, derulăm la nivelul grupului de copii activități care conduc la:

 • competențe de management al învățării, dezvoltarea abilităților de învățare și de creștere a eficienței și autonomiei de învățare
 • competențe de management al carierei – explorarea lumii profesiilor, dezvoltarea capacității de a lua decizii și adoptarea unui stil de viață sănătos – dezvoltarea unei atitudini responsabile față de sănătate și față de mediu și managementul comportamentelor de risc
 • îndrumarea spre autocunoaștere și valorificarea potențialului personal
 • îmbunătățirea imaginii de sine, stimularea motivației pentru succes școlar
 • îmbunătățirea abilităților de relaționare și comunicare asertivă


La Școala Gimnazială, fiecare elev are parte de atenție. Ne propunem să le oferim resursele pentru a-și descoperi pasiunile, a-i motiva să își perfecționeze abilitățile și a-și exprima gândurile și opiniile. În tot acest proces, colaborăm strâns cu părinții, pentru a le putea oferi copiilor un plan personalizat de dezvoltare intelectuală și emoțională. 

Biblioteca Media PODCAST GENESIS COLLEGE

Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea vieții părinților și elevilor noștri, să le ușurăm accesul la informații ce pot avea un aport semnificativ în parcursul dezvoltării personale. Pentru acest lucru, am dezvoltat Biblioteca Media. 

La vârsta preadolescență, adolescență, are loc o transformare radicală în cadrul conștiinței de sine, când în dependență de nivelul curent al dezvoltării societății se formează un conținut nou al acestei formațiuni nucleare în structura personalității tinerilor. 

Factori determinanți ai formării continue de sine sunt experiența de comunicare cu adulții și semenii și experiența lor individuală, ce contribuie la formarea conținutului conștiinței de sine în dependență de situația social-istorică actuală în societate. 

Conținutul componentelor de bază în structura conștiinței de sine a preadolescenților contemporani se deosebește de standardele cunoscute; în dependență de situația socială de dezvoltare la preadolescenți se formează un conținut specific al conștiinței de sine. 

Situația socială de dezvoltare determină formarea unor momente specifice în conștiința de sine a preadolescentului ce țin de tempo, dinamică,…, iar condițiile social-istorice determină însuși conținutul conștiinței de sine: “ cine sunt eu și cum vreau sa fiu?”

Pentru a parcurge toate cele menționate mai sus vă invităm să ne urmăriți activitatea din Biblioteca Media.