Matematica este utilă pe tot parcursul educațional și nu numai, pentru că cei care vor rezolva cu ușurință probleme de matematică, vor putea rezolva și problemele din viața reală. Fără îndoială, matematica are un rol esențial în dezvoltarea gândirii logice.

Clubul de matematică din cadrul Genesis College este un program de învățare personalizat, bogat în experiențe și dezvoltat pentru elevii claselor a IX-a și a X-a, care doresc să se înscrie în cadrul programului IB Diploma, care va fi finalizat în doi ani, în cadrul International Baccalaureate.

De ce să participi?

Într-o atmosferă interactivă și printr-o abordare aprofundată, clubul de matematică va urmări explorarea capitolelor studiate în clasă și care sunt conectate direct cu programa MYP. Elevii vor studia îndeaproape terminologii, notații și anumite tipuri de probleme specifice fiecărui capitol, dar, în același timp, vor avansa către exerciții și probleme întâlnite în cadrul curriculumului International Baccalaureate.

Alături de elevi, vom parcurge informațiile în ritmul stabilit și într-un mod mai ușor de înțeles al noțiunilor, oferind sprijin și personalizând predarea în funcție de nevoile identificate. Exercițiile de matematică cu un grad mai ridicat de dificultate vor fi explicate pas cu pas, adaptat pentru fiecare elev.

Aceste abordări sprijină și procesul de admitere al elevilor în cadrul Diploma Programme. În plus, întâlnirile din cadrul clubului vor facilita participanților învățarea conceptelor de matematică care vor fi studiate în cadrul sistemului IB, în clasele a XI-a și a XII-a.

Profesor

Absolvent al Facultăţii de Matematică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, promoția 2007, Sergiu Zapodeanu a acumulat, până în prezent, o experiență de 11 ani ca profesor de matematică cu elevii din ciclul liceal. Acești ani s-au concretizat într-o ascensiune permanentă în carieră, datorită rezultatelor excepționale obținute de elevii săi în cadrul Examenelor Naționale de Bacalaureat, Olimpiadelor Școlare, Examenelor de Admitere în cadrul Facultăților, dar și a implicării sale în cadrul activităților extrașcolare și a procesului de dezvoltare profesională și personală pe care îl desfășoară continuu.

Este o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă oricărei provocări, interesat de cele mai actuale metode pedagogice prin care se poate conecta la elevi și prin care îi poate sprijini să își dezvolte pasiunile și abilitățile.

Orar: săptămânal, miercuri

Preț: 60 de lei ședința

Număr minim/maxim de cursanți: 7-12

Clubul se adresează tuturor elevilor.