Project Description

Vlăduț Roșu | Profesor de limba latină

A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Piatra Neamț (2010) și Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhuldin București (2014). Între 2015 și 2020 a urmat cursurile doctorale la aceeași facultate, efectuând două stagii de cercetare în orașul Tesalonic (Grecia) între martie-iunie 2017 și martie-aprilie 2018. Între septembrie 2018 și august 2019 a fost beneficiarul unei burse oferite de Conferința Episcopilor Catolici din Germania, frecventând cursurile Institutului Ecumenic Johann Adam Möhler din Paderborn și cele de limbă germană la Universitatea din același oraș. Din anul 2019 este doctorand în cadrul catedrei de Liturgică și Teologia Sacramentelor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din Viena-Austria. Este licențiat în jurnalism (2013) și în istorie (2018).