Project Description

Ioan Neacșu

Ioan Neacșu este profesor universitar doctor al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde a predat de-a lungul timpului cursuri de psihologia educației, metode și tehnici de învățare eficientă, psihopedagogia creativității și managementul resurselor umane.

Are o experiență îndelungată în domeniul formării și perfecționării cadrelor didactice, dar și în domeniul cercetării, luând parte la numeroase proiecte naționale și internaționale.

Ioan Neacșu este președintele Asociației Pedagogilor din România, vicepreședinte al Federației Internaționale a Comunităților Educative și membru al Forumului European pentru Libertatea în Educație, din Germania, dar și al Societății Pedagogilor din Balcani.