Conceptul de „Model United Nations”, abreviat MUN, se referă la simularea academică a unei conferințe, aceasta însumând o serie de organisme specifice ONU şi, adeseori, a altor organizaţii internaţionale (e.g. NATO, Uniunea Europeană, Liga Arabă etc.).

În cadrul acestui eveniment, participanţii își asumă rolul de delegaţi ai statelor, reprezentându-le poziţia în comitetul simulat. Aceştia întreprind activităţi similare celor efectuate de diplomaţi în contextul respectiv, cum ar fi susţinerea unor discursuri, angajarea în dezbateri, negociere, elaborarea şi redactarea rezoluţiilor, amendarea şi votarea rezoluţiilor etc.

Activitatea unui comitet simulat este moderată de unul sau doi Chairperson, al căror rol este acela de a prezenta problemele propuse spre dezbatere, de a se asigura că sunt respectate regulile şi procedurile de desfăşurare şi de a dirija discuţiile către o finalitate tangibilă. Rezultatul constă în adoptarea unor rezoluţii şi amendamente menite să soluţioneze problemele în cauză.

Acest club se adresează tuturor elevilor claselor liceale, este gratuit și se desfășoară pe tot parcursul anului. Clubul este coordonat de profesor Cătălina Andrieș.