Cursul de limba franceză propune ca, prin metoda comunicativă, copiii să se poată exprima în contexte adaptate vârstei şi universului lor de cunoaştere.

Activităţile ludice vor pune în mişcare comportamente indispensabile însuşirii unei limbi străine: curiozitate, capacitate de ascultare, încredere în sine şi, nu în ultimul rând, plăcerea de a comunica.

Cursul va avea o frecvenţă de 2 şedinţe/săptămână.

Pot participa copiii de la grupele mijlocii și mari, conform opțiunii individuale.

Orar: miercuri și vineri: 16:15 – 16:45