Consiliere și Orientare Direcții de acțiune

 

DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ

Cercetările științifice arată că dezvoltarea abilităților socio-emoționale susține dezvoltarea abilităților cognitive și le permite copiilor să se integreze în grup, să își ducă la îndeplinire sarcinile, să facă față provocărilor apărute și să își formeze o personalitate armonioasă.

La Genesis, monitorizăm constant dezvoltarea motivației pentru învățare, stabilirea de relații potrivite, atât cu ceilalți copii cât și cu adulții, raportarea în mod potrivit la regulile stabilite la nivelul grupului. Prin strategii adaptate fiecărei vârste, îi ajutăm pe elevi să își descopere propriul eu, să își cunoască și să își gestioneze emoțiile, să interacționeze armonios cu ceilalți, să rezolve conflicte. Specialiștii noștri vorbesc cu copiii și îi încurajează să se exprime, analizează diferite situații, folosesc jocurile de rol și poveștile terapeutice pentru a-i ajuta să-și clădească abilitățile socio-emoționale necesare pe tot parcursul vieții. În funcție de nevoile elevilor și de situațiile apărute, specialiștii noștri organizează ateliere și întâlniri cu copiii, cu părinții acestora și cu profesorii de la clasă.

STOP BULLYING

În cadrul programului nostru anti-bullying, îi învățăm pe elevi să stabilească și să respecte limite și să relaționeze într-un mod adecvat cu ceilalți.

Le oferim, în funcție de vârstă, oportunitatea de a exersa diferite roluri și situații. La nivelul clasei au loc periodic activități de prevenție cu învățătorul sau dirigintele. Dacă este nevoie de intervenție, monitorizăm comportamentul elevilor în diferite momente, iar specialiștii noștri au discuții și desfășoară activități atât cu întreaga clasă cât și separat, cu cei implicați.

În timpul întâlnirilor periodice cu psihologul liceului, profesorii explorează diferite strategii pe baza unor studii de caz, încercând să identifice cele mai potrivite soluții de prevenire a bullying-ului în cadrul grupului lor de elevi.

ABORDARE DIFERENȚIATĂ

Abordăm procesul educațional din perspectiva stilurilor de învățare, pentru a optimiza însușirea informațiilor și dezvoltarea abilităților prin aplicare practică. Promovăm educația incluzivă și acționăm consecvent pentru a adapta demersul didactic particularităților fiecărui copil.

Nevoile copiilor din punct de vedere educațional sunt diferite și unii dintre ei au dificultăți mai mult sau mai puțin vizibile în procesul de învățare. Consilierii școlari și psihologii le oferă învățătorilor și profesorilor recomandări în ceea ce privește abordarea diferită a elevilor, în funcție de datele lor individuale.

În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, psihologul, psihopedagogul și profesorii de la clasă lucrează în echipă, pentru a le facilita integrarea și dezvoltarea din punct de vedere educațional.

CONSILIEREA CARIEREI

Ne dorim ca elevii noștri să găsească un echilibru între ceea ce își doresc să facă, ceea ce pot să facă și ceea ce vor face în viața lor profesională. Prin programul nostru de consiliere a carierei, îi ajutăm pe copii să își descopere și dezvolte aptitudinile și să învețe să și le pună în valoare.

Prin activitățile realizate, ei își explorează abilitățile și resursele, își însușesc elemente de marketing personal și află care sunt principalele cerințe în diferite domenii profesionale. Prin evenimente precum Săptămâna carierei și Job Shadow Day, îi aducem mai aproape de realitățile, oportunitățile și provocările din mediul profesional. Totodată, Liceul Genesis a încheiat parteneriate cu IntegralEdu și Yourway Counseling, organizații de consultanță în domeniul studiilor universitare în Europa și America.

Echipa de specialiști

Când vin la școală, elevii noștri nu acumulează doar cunoștințe, ci își dezvoltă abilități care îi ajută să se adapteze diferitelor situații ce apar pe parcursul vieții și să învețe din ele. Prin programele noastre, susținem dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, în conformitate cu nevoile și gradul de înțelegere al fiecărei vârste. Îi încurajăm să își recunoască, înțeleagă și exprime emoțiile, să interacționeze cu ceilalți și să stabilească relații armonioase, le indicăm soluții pentru rezolvarea problemelor sociale. Derulăm la nivelul grupului de copii activități care conduc spre autoreglarea emoțiilor, rezolvarea conflictelor, controlul furiei, recunoașterea și gestionarea comportamentelor agresive.

Colaborăm cu părinții și ne observăm cu atenție elevii, pentru a reuși să îi cunoaștem și să le oferim resursele pentru a-și descoperi motivația, a-și perfecționa abilitățile și a-și afirma calitățile personale. Totodată, îi încurajăm să își găsească și să își urmeze pasiunile și să își măsoare progresul în raport cu ei înșiși.