Admiterea la Genesis College

Pentru noi, este important să fim siguri că atât copiii, cât și părinții care se alătură comunității Genesis se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a instituției noastre. Tocmai de aceea, pe durata procesului de admitere, ne vom asigura că Genesis College întrunește așteptările dumneavoastră și ale copilului.

Media minimă de admitere pentru înscrierea în clasa a IX-a la Liceul Teoretic Genesis College este 8,00.

Alte informații

TAXE DE ȘCOLARIZARE, LICEUL TEORETIC GENESIS COLLEGE 2022-2023

Pentru înscrierile în anul școlar 2022 – 2023, taxa de școlarizare este de 9900 Euro/an (990 euro/lună, cu obligativitate de plată 10 luni pe an).

 • taxa pentru admitere și evaluare, în valoare de 300 EUR, care se plătește anticipat, la momentul solicitării evaluării copilului, înaintea înscrierii acestuia;
 • taxa de înscriere, în valoare de 300 EUR, care se plătește anticipat, la momentul completării și semnării fișei de înscriere pentru nivelul de învățământ liceal. În caz de retragere a elevului, taxa de înscriere nu se returnează;
 •  taxa de resurse logistice educaționale și pentru dezvoltarea bazei materiale a unității de învățământ, în valoare de 1.300 EUR pe an, care se plătește lunar, în perioada septembrie-iunie. Taxa de resurse logistice educaționale şi pentru dezvoltarea bazei materiale se achită integral și pentru perioada desfășurării cursurilor în regim hibrid/online. În caz de retragere a școlarului, taxa de resurse logistice educaționale şi pentru dezvoltarea bazei materiale nu se returnează.

Discount:

 • 1% discount anual pentru fidelitate;
 • 5% discount pentru al doilea copil înscris la Genesis College.

Aceste discounturi se aplică taxei lunare integrale, în cazul în care nu se acordă burse sau alte reduceri.

 1. Taxa se achită în avans – între 1 și 21 ale lunii în curs, pentru luna următoare;
 2. Datele limită de achitare a taxelor de şcolarizare menţionate mai sus trebuie să fie respectate pentru menţinerea bunei funcţionări a instituţiei;
 3. Nu se scad din taxa de şcolarizare: absenţele, pauzele intersemestriale şi semestriale, vacanţele de iarnă şi de primăvară, zilele declarate sărbători naţionale şi alte zile libere, zilele în care se desfăşoară activităţile extraşcolare-excursii/tabere şcolare etc;
 4. Taxa de transport nu se recalculează pentru perioadele absentate.

Modalitate de plată

Plăţile se efectuează la contabilitatea şcolii sau în contul:
RO43 BACX 0000 0022 7017 6000 Banca: Unicredit Bank
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi secretariatul instituţiei.
Taxele de şcolarizare includ:
 • supraveghere şi activităţi, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30-14:30 / 16:15;
 • prânz și două gustări;
 • programe internaționale și curriculum naţional;
 • program intensiv de limba engleză;
 • o varietate de cluburi, care vin în completarea activităţilor din curriculum.
La Genesis College am optat pentru uniforma școlară, cu gândul la sentimentul de apartenență pe care aceasta îl generează, asociat cu mândria elevilor de a purta emblemele și însemnele distinctive, care îi integrează și le definesc identitatea în comunitate.
De asemenea, uniforma ajută la integrarea socială, prin reducerea diferențelor de statut social și are, totodată, un rol direct în protejarea elevilor, prin posibilitatea de a identifica persoanele care nu au legătură cu liceul.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

 • fişa de înscriere;
 • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională-clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele V-VIII;
 • copie după CI/paşaport al părinţilor/tutorilor;
 • copie după certificatul de naştere/CI al elevului;
 • copie după carnetul de vaccinări;
 • fișă medicală de la școala anterioară (cu examen de bilanț);
 • aviz de la medicul de familie “apt pentru orele de sport”.

Bursele Liceului Teoretic Genesis College

Liceul Teoretic „Genesis College” încurajează performanța și oferă burse elevilor care ating excelența în diferite domenii ale cunoașterii, artelor vizuale, muzicii sau sportului. 

În funcție de media de admitere, în anul școlar 2022-2023, se vor acorda burse de studiu și reduceri de taxe astfel:

 •  9,85 – 10,00 – reducere de 100% a taxei de școlarizare și o bursă lunară de 800 lei;
 • 9,30 – 9,84 – reducere de 100% a taxei de școlarizare;
 • 9,00 – 9,29 –  reducere de 50% a taxei de școlarizare;
 • 8,50 – 8,99 –  reducere de 25% a taxei de școlarizare.

 Scopul burselor este de a le oferi elevilor cu rezultate deosebite și aptitudini speciale, șansa de a-și valorifica pe deplin talentul într-un liceu care oferă premisele pentru dezvoltarea abilităților individuale ale fiecărui elev și, în funcție de portofoliul personal, se poate decide oferirea unor beneficii suplimentare față de cele standard.