Curriculum Grădinița Genesis

Grădinița Genesis, acreditată de Ministerul Educației Naționale, prin ordinul ministrului nr. 5632/2006, urmează curriculumul național, integrând, din 2019, filosofia educațională a Programului de Educație Internațională IB, pentru vârstele 3 – 12 ani (PYP – Primary Years Programme).

Prin îmbinarea Curriculum-ului românesc pentru educația timpurie cu programul internațional PYP (Primary Years Programme), le oferim copiilor o abordare holistică a învățării, precum și instrumentele necesare pentru a-și dezvolta o serie de abilități care le vor fi necesare pe tot parcursul vieții: abilități sociale, de comunicare, de gândire critică, de cercetare și de organizare.

PYP încurajează învățarea prin descoperire, implicând copiii în proiecte transdisciplinare și în activități de învățare în grup sau în perechi, stimulându-i să pună întrebări, să își manifeste curiozitatea, să își exprime opiniile, să aducă argumente. Totodată, ne propunem să încurajăm copiii să devină responsabili, activi și implicați în actul învățării, să demonstreze respect pentru ei și pentru ceilalți, înțelegere și acceptare față de ceilalți, să devină membri activi ai comunității în care trăiesc.

Grădinița Genesis a primit autorizarea internațională pentru programul PYP. Astfel, Genesis face de acum parte din marea comunitate a grădinițelor internaționale globale. Pentru mai multe detalii despre programul PYP și organizația IB vizitați www.ibo.org.

La Genesis, programele educaționale oferă copiilor un mediu sigur și cald, în care copiii învață prin joc. În calitate de educatori, colaborăm cu specialiști din diverse domenii, avându-i alături pe profesorii noștri pentru a crea un mediu de învățare cât mai stimulativ și distractiv.

Programul nostru este conceput pentru a crea timp special de joacă atât în interior, cât și afară, unde copiii sunt încurajați să-și folosească imaginația, să rezolve probleme și să dezvolte abilitățile sociale de care au nevoie pentru a reuși în viață.

Curriculumul nostru oferă o mare varietate de experiențe, care ajută copiii să-și construiască abilități de autoservire, încurajând dezvoltarea socială, emoţională, personală şi intelectuală, prin studiul limbilor străine, ştiinţei, matematicii şi artelor.

Programele educaţionale vizate pun în valoare viziunea grădiniţei de abordare diferenţiată a învăţării, raportată la individualitatea fiecărui copil, cu ritm şi pasiuni unice.

Oferta educaţională cuprinde activităţi din curriculumul naţional preşcolar, îmbogăţită cu elemente din curriculumul britanic şi alte alternative educaţionale, precum Montessori sau Step by Step, susţinută de teorii ale învăţării precum cea a Teoriei Inteligenţelor Multiple, elaborată de Howard Gardner ca perspectivă modernă în abordarea strategiilor de instruire şi evaluare diferenţiate.

De asemenea, pe parcusul unui an școlar, copiii vor fi implicați în diverse proiecte vizând temele transdisciplinare PYP, corelate cu cele din curriculumul național:

 • Who we are – Cine sunt/Suntem?
 • How we express ourselves – Ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
 • Where we are in place and time – Unde ne aflăm în timp și spațiu?
 • How the world works – Când/cum și de ce se întâmplă?
 • How we organise ourselves – Cine și cum planifică/organizează o activitate?
 • Sharing the planet – Protejăm și împărțim planeta

Grupele mari vor parcurge toate cele 6 teme, iar grupele mici și mijlocii vor studia 4 dintre acestea, având în vedere cele 6 arii curriculare:

 • Language (Limbă și comunicare)
 • Mathematics (Matematică)
 • Arts (Arte)
 • Science (Științe)
 • Social Studies (Educație pentru societate)
 • PSPE – Personal, Social and Physical Education ( Educație fizică și sport, Dezvoltare personală prin programele “Eu pot” și “Do it yourself”)

De asemenea, curriculumul grădiniței este îmbogățit cu programul de activități alternative Genesis Enrichment, punctul central al ofertei educaţionale, respectiv „îmbogăţirea educaţiei prin experiențe interesante și de explorare”.

Programul activităților alternative de la Genesis este structurat astfel încât copilul să se bucure de “călătorie”, adică de procesul de învățare și dezvoltare, cu mai puțină teamă și îngrijorare pentru rezultatul așteptat.

Prin acest program, Grădiniţa Genesis oferă un mediu cald, securizat, îmbogățind experiențele curriculare ale copiilor. Pe lângă sprijinul academic, programul se concentrează pe dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor. Profesorii implicați în program pun în centrul concepției lor pedagogice respectul și atitudinea pozitivă față de copii, fiind conștienți de importanța modelelor adecvate.

Programul include activităţi variate, aparţinând tuturor domeniilor de cunoaştere, structurate pe cele şase arii de învăţare:

 • comunicare,
 • ştiinţă,
 • arte,
 • matematică,
 • studii sociale,
 • dezvoltare personală, socială şi fizică.

Programul urmărește identificarea particularităților fiecărui copil și dezvoltarea potențialului acestuia, într-un mediu armonios și deschis. Grădiniţa Genesis pune în practică acest program prin implementarea unei structuri organizate de activităţi, pentru fiecare nivel de vârstă.

Programul complex de activităţi extracurriculare le asigură, totodată, copiilor contactul direct cu mediul înconjurător, inclusiv excursii şi tabere. Programul Forest School presupune organizarea unor activităţi în natură: pădure, spaţii verzi, parcuri.

Programul Genesis Sensory Play este dedicat dezvoltării senzoriale prin activarea simţurilor, în cadrul “Atelierului de joacă”. Activităţile sunt coordonate de profesori de specialitate: artă plastică, sport, muzică, dans, aikido, tenis, înot, balet și fotbal.