Profesorul de șah Gabriel Grecescu, maestru internațional cu o experiență de peste 25 de ani în acest sport, este cel care îi ajută pe elevii Genesis să își dezvolte gândirea strategică prin șah.

În urma cursului, fiecare elev va ști să aplice strategiile de bază, să găsească cel mai simplu mod de rezolvare a unor probleme practice și să își dezvolte capacitatea de adaptare la diferite situații, prin folosirea unei varietăți de procedee tactice și strategice.

Cursul se adresează tuturor elevilor din clasele primare și se desfășoară pe tot parcursul anului școlar, cu o frecvență săptămânală.

Clubul este coordonat de profesorul de șah, Gabriel Grecescu.