Un profesor bun creează experiențe memorabile de învățare, are o curiozitate intelectuală pe care o transmite mai departe elevilor săi, este empatic și ține cont de emoțiile copiilor din fața sa, este un bun manager al clasei, un bun comunicator și negociator, care învață întreaga lui viață.

Totodată, pentru a putea oferi unui unui copil cunoaștere, inspirație, motivație și încredere, este nevoie de o pregătire academică și pedagogică solidă, de abilități și metode, testate, exersate și rafinate în timp.

Tocmai de aceea, profesorii Genesis College beneficiază de formare continuă, pentru a oferi un proces instructiv-educativ la cele mai înalte standarde. Pe întreaga durată a anului școlar, Genesis derulează programe de formare profesională susținute de experți în domeniul educației, psihologiei, culturii și comunicării.

Formatori