Bursele Genesis oferă acces gratuit într-un liceu internațional privat unde stimulăm performanța și îi susținem pe elevi în transformarea potențialului într-un viitor de succes.

Liceul Genesis oferă elevilor programe de excelență, urmând atât curriculumul International Baccalaureate, cât și cel românesc.

Liceul Teoretic Genesis încurajează performanța și oferă burse elevilor care ating excelența în diferite domenii ale cunoașterii, artelor vizuale, muzicii sau sportului.

În funcție de media de admitere, în anul școlar 2021-2022, se vor acorda burse de studiu și reduceri de taxe astfel:

 • 9,85 – 10,00 – reducere de 100% a taxei de școlarizare și o bursă lunară de 800 lei;
 • 9,30 – 9,84 – reducere de 100% a taxei de școlarizare;
 • 9,00 – 9,29 –  reducere de 50% a taxei de școlarizare;
 • 8,50 – 8,99 –  reducere de 25 % a taxei de școlarizare.

Scopul burselor este de a le oferi elevilor cu rezultate deosebite și aptitudini speciale, șansa de a-și valorifica pe deplin talentul într-un liceu care oferă premisele pentru dezvoltarea abilităților  individuale ale fiecărui elev și, în funcție de portofoliul personal, se poate decide oferirea unor beneficii suplimentare față de cele standard.

Vă invităm să descoperiți mai jos procesul de aplicare pentru o obține o bursă Genesis College.

Cui se adresează bursele Genesis?

 • Elevilor din clasele a IX-a și a X-a

 • Elevilor din clasele a VIII-a

Ce finanțează bursele Genesis?

 • Taxa de școlarizare pentru nivelul liceal (ex: în cazul elevilor din cls. a VIII-a – cei 4 ani de studiu în curriculum național);

 • Acces la programe psihoeducaționale și de consiliere a carierei;

 • Acces la program extracurricular;

 • Acces la Conferințele Genesis College;

 • Rapoarte semestriale privind progresul școlar, evoluția și nivelul de implicare în activitățile curriculare și extracurriculare.

7 Pași pentru o bursă Genesis

 1. Verifică condițiile obligatorii de calificare pentru bursă;

 2. Completează online formularul de înscriere (click aici);

 3. Depune dosarul complet pentru bursă (director.liceu@genesis.ro / sediul Liceului);

 4. Consiliul Director împreună cu membrii Advisory Board evaluează dosarele candidaților;

 5. Elevii susțin un interviu (online) cu membrii Advisory Board și Consiliului Director (susținerea liberă a eseului);

 6. Consiliul Director împreună cu membrii Advisory Board evaluează interviurile candidaților;

 7. Genesis College comunică părinților răspunsul privind acordarea bursei și cuantumul acesteia.

Termenul limită

 • completarea formularului și depunerea dosarului;

 • Locurile limitate sunt disponibile prin concursul cadidaturilor.

Condiții obligatorii

 • Portofoliu rezultate la concursuri și proiecte personale (în și în afara școlii);

 • Reprezintă un avantaj participarea la activități cu scop caritabil sau în folosul comunității;

 • Certificat de limba engleză (PET) pentru bilingv;

 • Scrisoare de recomandare de la diriginte sau directorul școlii (referințe comportament elev);

 • Nota 10 la purtare;

 • Medii anuale/semestriale de peste 9.00 (elevi din cls. a IX-a și a X-a);

 • Medie de admitere de peste 9.00 la examenul de Evaluare Națională (elevi din cls. a VIII-a).

Conținutul dosarului

 • Copie acte identitate – candidat și părinți/tutori;

 • Copie acte de studiu, diplome, certificate (atestare performanțe elev);

 • Copie carnet de note;

 • Copie certificat de limba engleză;

 • Scrisori de recomandare (minimum o scrisoare);

 • Portofoliu diplome/certificate (atestare îndeplinire condiții);

 • Scrisoare de intenție – motivația și argumentația solicitării;

 • Eseul elevului despre proiectele sale de viitor.

Cum este Liceul Genesis?

 • Mai mult decât un centru de excelență educațională. Aici elevii au șansa la o dezvoltare completă care îi va pregăti pentru provocările viitorului, fie că vor dori să rămână în țară sau să plece în străinătate.

 • Mai mult decât o școală teoretică riguroasă. Aici elevii dobândesc noi orizonturi, noi abilități necesare pentru tot restul vieții, întâlnesc personalități și descoperă noi domenii de studiu.

 • Locul în care adolescenții își pot dezvolta talentele (arte plastice, scriere creativă, mate & științe, programare & robotică, muzică, sport) și pot crea proiecte împreună cu alți colegi care au aceleași pasiuni.

Dacă și tu crezi că șansa la un viitor de succes este accesul copiilor la oportunități educaționale premium, aplică acum pentru una dintre Bursele Liceului Genesis.