Misiune si viziunea Genesis Collegiate

La Genesis Collegiate, luăm în considerare că fiecare copil este înzestrat de natură cu har și potential. Genesis Collegiate promovează educația de excelentă, descoperind, dezvoltând și promovând potențialul nativ al fiecărui copil.

Programul educațional Genesis Collegiate, organizat după programa națională, dar adaptat criteriilor internaționale de excelență în educație, reprezintă un mediu de formare armonioasă, echilibrată, cu educatori și profesori dedicați, care formează și nu doar informează, educatori și profesori specializați în psihopedagogia excelenței, pentru care mentoratul înseamna un stil de viață.

Strategia educațională Genesis Collegiate vizează un program unic de Quality Education. Acesta include educația formală, conform curriculum-ului național, îmbogățit prin programul propriu de enrichment.

Curriculum-ul național este abordat din perspectiva stilurilor de învatare ale copiilor (vizual – spatial, auditiv – secvențial, chinestezic, senzitiv etc.), astfel încât să se optimizeze însușirea informațiilor și dezvoltarea abilităților, prin aplicarea lor în practică, fapt ce conduce, implicit, la achiziționarea de noi cunoștinte. Programul Genesis Enrichment vizează descoperirea și dezvoltarea potențialului fiecărui copil, susținerea creativității și afirmarea personalității.

Prezentare Genesis Collegiate

Valorile promovate de noi sunt:

Educație

Cultură

Excelență

Evoluție

Quality Education

Comunicare

Pasiune

Creativitate

Cunoaștere

Calitate

Deschidere

Inovație