Școala Gimnazială Genesis acorda burse de merit pentru elevii valoroși în anul școlar 2015- 2016!

Stimați părinți

Școala Gimnazială Genesis premiază elevii cu rezultate excelente obţinute la şcoală şi pentru aptitudini speciale în toate domeniile de manifestare intelectuală, respectiv cele conexe ştiinţelor, dar şi artelor.
Elevii din mediul privat, cât şi din cel de stat, pot opta pentru una din bursele oferite de Fundaţia Genesis Collegiate, în cadrul Şcolii Gimnaziale Genesis. Bursa constă în reducerea taxei de studiu cu un procent de 25% – 50% sau reducerea integrală a taxei de studiu, pe toată durata ciclului de învăţământ în care este înscris elevul. Aceste burse se adresează elevilor care doresc să facă parte dintr-un colectiv şcolar de excepţie, cu standarde educaţionale ridicate şi adaptate nevoilor individuale de dezvoltare.
Şcoala Gimnazială Genesis oferă elevilor programe de mentorat pentru reuşita la liceu (Clubul de Matematică, Clubul de Limba Romană şi Lectură, Clubul de Muzică şi Arte, realizat în parteneriat cu Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Iosif Sava etc.) şi programe pentru dezvoltarea personalităţii prin muzică, teatru, cluburi de ştiinţă, Clubul de Arhitectură şi Design Urban, şi cea mai buna catedră de limba engleză.
Pentru înscrieri și prima etapă a interviului, vă aşteptăm la Şcoala Gimnazială Genesis, cu sediul în Șoseaua Străulești nr. 89A, sector 1, în intervalul10-14 august, orele 9,00-16,00, cu o programare anterioara, avand asupra dumneavoastra portofoliul personal al elevului. Acesta poate să cuprindă: adeverințe de studii, diplome, certificate, evaluări, rezultate ale testelor, premii, onoruri, ucenicii, voluntariate, workshopuri, seminarii, învățare independentă, rezultate ale pasiunilor personale etc.
Pentru informaţii suplimentare despre programul “Bursa de excelenţă Genesis”, ne puteţi contacta la telefon: 031 425.05.63 sau e-mail: scoala@genesis.ro.
Vă așteptăm împreună cu copilul dumneavoastră.