ACTIVITATE DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

Informarea și consilierea elevilor individual/ grup, cu acordul parinților, la solicitarea elevului/parinților/cadrului didactic;
Informarea și consilierea parintilor;
Informarea și consilierea cadrelor didactice în cadrul unor întâlniri de sprijin și asistență metodologică.
ACTIVITATE DE INFORMARE

Realizarea unor activități de informare ce se vor adresa elevilor de gimnaziu și se vor derula împreuna cu profesorii diriginți;
Elaborarea de materiale informative adresate părinților, pe diferite teme;
LECTII DE CONSILIERE PSIHOEDUCATIONALA CU TEMATICA SPECIFICA

Activitati ce se desfasoara cu intreaga clasa, la solicitarea elevilor/cadrelor didactice/parintilor, pe diverse teme: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala-elevi-parinti etc

In anul școlar 2013-2014 se desfășoară activități în cadrul unui program de orientare școlară și profesională pentru clasa a VIII-a.

Activitătăți de consiliere la clasă ce vizează teme de autocunoaștere, explorare a aptitudinilor, intereselor, caracteristicilor personale, comunicare și marketing personal;
Activități de consiliere individuală pe teme de autocunoaștere, explorare a aptitudinilor, intereselor, caracteristicilor personale, comunicare și marketing personal;
Completarea unor chestionare de interese, chestionare de personalitate, stimă de sine etc.;
Participarea la târgurile de oferte educaționale ce vizează atât informarea cât și întâlnirea copiilor cu reprezentanți ai unităților de învățământ liceale din București și străinătate;
Implicarea în cadrul unor activități de tipul Job Shadow Day;

Activitățile de orientare școlară și profesională se desfășoara într-un parteneriat între consilierul psihopedagog și dirigintele clasei. La sfârșitul anului școlar dosarul de înscriere la liceu al fiecărui copil va cuprinde și o fișă de orientare școlară și profesională completată în urma activităților desfășurate.

”Eul puzzle” – este un curs de dezvoltare personală ce se adresează elevilor din clasele I-IV. Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți imaginea de sine/stima de sine, dezoltarea talentelor și abilităților personale, contribuind la definirea aspirațiilor și viselor personale.

Prin parcurgerea acestui curs urmărim următoarele obiective:

dezvoltarea unor abilități de relaționare interpersonală
îmbunătățirea stimei de sine
exersarea strategiilor de rezolvare a problemelor și de luare a deciziilor
achiziționarea unui sistem personal de valori
dezvoltarea unor abilități de comunicare
stimularea creativității și a inteligenței emoționale
Temele din cadrul cursului vor fi:

Autocunoaștere și dezvoltare personală; acceptarea de sine; imaginea de sine;
Emoții;
Convingeri și comportamente;
Comunicare și conflict; rezolvarea problemelor; luarea deciziilor;
Relații interpersonale.
Temele abordate sunt adaptate nevoilor și particularităților psihoindividuale si de varsta ale copiilor. Exercițiile alese pentru fiecare dintre acestea sunt corelate cu interesele și caracteristicilor fiecarei clase.