Banner-Inscrieri-gradi2-1024x408

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următoarelor etape:

Etapa I

  1. Interviu cu părinții și copilul/copiii;
  2. Depunerea dosarului* la secretariatul grădiniței în vederea obținerii acceptului Consiliului Director. În cazul primirii acceptului, se vor continua demersurile pentru finalizarea înscrierii.

*Dosarul cuprinde următoarele documente:

1. Chestionar de admitere la Genesis Collegiate (completat integral)

2. Copie după CI/pașaport al părinților/tutorilor;

3. Copie după certificatul de naștere;

4.Evaluări/recomandări ; portofoliul copilului de la grădinița anterioară (dacă a urmat o altă grădiniță).

Etapa a II-a

1. După primirea acceptului, se achită taxa de înscriere în sumă de 800 ron (o dată, pe nivel de invățământ)

2. Se completează fișa de înscriere

3. Se incheie contractul educațional cu grădinița (2 exemplare)

Etapa a III -a

Documentele medicale. Sunt obligatorii la intrarea în colectivitate. Acestea vor fi aduse în prima zi de grădiniță a copilului. Documentele medicale vor fi completate de către medicul de familie:

1. Fișa de consultații medicale;

2. Adeverință medicală pentru intrare în colectivitate;

3. Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate,
Fișa de vaccinare – va însoți avizul epidemiologic la înscrierea preșcolarilor  în unitatea de învățământ;

Vizitarea Grădiniței Genesis şi participarea la prezentarea ofertei educaţionale, se realizeaza prin programare  la adresa de e-mail  gradinita@genesis.ro sau la nr. de tel.: 0724 505 889.

*Înscrierea copiilor la Genesis Collegiate are în vedere compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale instituţiei noastre.
Taxele de școlarizare

Banner-Burse-Genesis-2013-1024x462

Înscrieri clasele pregătitoare și clasa I

Au început înscrierile la clasele pregătitoare şi clasa I, pentru anul şcolar 2018 – 2019. Şcoala Gimnazială Genesis Bucureşti va organiza două clase pregătitoare şi două clase I în următorul an şcolar, 2018 – 2019.

Înscrierea copiilor la Genesis Collegiate are în vedere compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale instituţiei noastre.

Pentru vizitarea Şcolii Genesis şi participarea la prezentarea ofertei educaţionale, se face programare la adresa de e-mail scoala@genesis.ro .

Documentele necesare pentru înscriere

1. Cerere de înscriere

2. Chestionar de admitere la Genesis Collegiate (completat integral)

3. Documente de înscriere

4. Fişă medicală:

Listă vaccinări
Exudat nazo-faringian
Aviz coproparazitologic
Aviz de intrare în colectivitate
Adeverinţă medicală – apt Educaţie Fizică şi Sport
Copie certificat de naştere copil
Copii cărţi de identitate părinţi
5. Formular de înscriere Şcoala Genesis- click (aici să poată fi descărcat formularul)

Pentru înscrierea în instituţia de învăţământ Genesis Collegiate, sunt necesare următoarele:

1. Interviu cu părinţii

2. Prezentarea unui portofoliu personal al copilului;

3. Evaluarea cunoştinţelor generale;

4. Recomandare de la unitatea şcolară frecventată anterior;

5. Depunerea documentelor menţionate mai sus, la secretariatul instituţiei;

6. Înscrierea propriu – zisă, constând în depunerea documentelor menţionate mai sus, semnarea contractului de parteneriat educaţional şi achitarea taxei unice.

NOTĂ: Înscrierile se fac în funcţie de locurile disponibile.

Taxele de şcolarizare şi transport includ:

• supraveghere şi activităţi, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30-18:00;

• mic dejun, gustare de fructe , prânz şi cină;

• program instructiv-educativ: Curriculum Naţional;

• manuale şcolare;

• 10 ore de limba engleză/săptămână, din care 2 cu profesor nativ;

• cluburi, care vin în completarea activităţilor din curriculum;

• program de consolidare – efectuarea temelor în şcoală şi studiu individual, sub îndrumarea învăţătorului/profesorului de la clasă.

Forma de plată

Plăţile se efectuează la contabilitatea şcolii sau în contul: RO42 INGB 0000 9999 0526 6188
Banca: ING BANK

Pentru mai multe detalii ,vă rugăm să contactaţi secretariatul instituţiei.

Pentru copiii care urmează cursurile Şcolii Genesis de mai mulţi ani, se beneficiază de un discount de 1% din taxa şcolară pentru fiecare an.

Despre Taxa Şcolară 2018-2019

1. Taxa şcolară se achită în avans – între 10-20 ale lunii în curs, pentru luna următoare;

2. Datele limită de achitare a taxelor de şcolarizare menţionate mai sus trebuie să fie respectate pentru menţinerea bunei funcţionări a instituţiei;

3. Nu se scad din taxa de şcolarizare: absenţele, pauzele intersemestriale şi semestriale, vacanţele de iarnă şi de primăvară, zilele declarate sărbători naţionale şi alte zile libere, zilele în care se desfăşoară activităţile extraşcolare-excursii/tabere şcolare, etc.;

4. Taxa de transport nu se recalculează pentru perioadele absentate.

1. Uniforma şcolară este obligatorie pentru toţi elevii înscrişi în ciclul primar şi gimnazial.

2. Costul uniformei şcolare se achită în funcţie de fişa de comandă completată de părinţi la înscrierea sau reînscrierea elevului în şcoală.

3. Uniforma şcolară este compusă din:

– tricou alb, cămaşă albă cu ecusonul şcolii;

– pantaloni/ fustă blugi;

– echipament sportiv pentru orele de educaţie fizică.

Înscrierea copiilor la Genesis Collegiate are în vedere compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale instituţiei noastre.

Pentru vizitarea Şcolii Genesis şi participare la prezentarea ofertei educaţionale se face programare la adresa de e-mail scoala@genesis.ro.

Taxele de școlarizare Formular de inscriere Scoala Genesis