“Gina Gherasim – Profesor pentru învățământ primar”

Gina Gherasim este profesor pentru învățământ primar, cu opt ani de experienţă didactică în învățământul privat și de stat.

Participă cu interes la seminarii și cursuri de specialitate cu intenția de a transpune în practică și de a verifica teorii importante din științele educației care vizează transdisciplinaritatea, inteligențele multiple, învățarea activă, stilurile de învăţare, gândirea critică şi creativă.

Pentru cel de al cincilea an la Genesis, urmărește continuarea unui program intensiv de dezvoltare profesională prin obținerea gradului I  și implicarea școlii în programe și proiecte educaționale naționale și internaționale în calitate de consilier educativ.