CEL MAI BUN PROGRAM DE

PREGĂTIRE PENTRU LICEU!

• Conform legislației în vigoare, în anul școlar 2014-2015, Evaluarea Națională se va susține la disciplinele limba și literatura română și matematică.

Găsiți aici calendarul de desfășurare, ordinul ministrului privind organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale, programa de examen pentru disciplina Limba și Literatura Română și programa de examen pentru disciplina Matematică.

Școala Gimnazială Genesis a organizat cel mai amplu program de pregătire a elevilor pentru liceu, facilitat de:

 • Programul de pregătire psihologică și aptitudinala cu profesorul Florian Colceag

Pe parcursul anului școlar 2014-2015, elevii claselor  a V-a- a VIII-a,  participă la ateliere de dezvoltare personală, autocunoaștere, autocontrol și controlul relațiilor interpersonale, alături de profesorul doctor Florian Colceag, președintele asociației IRSCA Gifted Education.

Florian Colceag este profesor, matematician, cu peste 20 de ani de experiență în gifted education și în antrenarea copiilor olimpici la matematică, cu care a obținut mai mult de 60 de medalii de aur la competiții internaționale de matematică. Totodată, este reprezentant în Romania al World Council for Gifted and Talented Children. M.A. in Education, specialization in Gifted Education, July 2001, Utah State University, Education Department.

 • Parteneriatul încheiat cu Colegiul Gheorghe Lazăr

Pregătirea pentru admiterea la liceu se realizează în parteneriat cu COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR şi se desfăşoară sub coordonarea Alinei Nicolae, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Genesis, având suportul Ionelei Neagoe, profesor de limba română şi director adjunct la COLEGIUL NAŢIONALGHEORGHE LAZĂR.

În cadrul acestui program, elevii parcurg programa şcolară pentru Evaluarea Naţională, valabilă pentru anul şcolar 2014-2015, organizând demersul didactic pe trei secţiuni:

– partea teoretică (ce vizează atât actualizarea unor noţiuni dobândite anterior, cât şi aprofundarea cunoştinţelor noi)

– partea de aplicaţii –  teste;

– modele de subiecte pentru examenul de admitere la liceu;

– simulările de examen .

Parteneriatul dintre ŞCOALA GENESIS şi COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, realizat la nivelul catedrei de limba română, aduce  un plus de performanţă şi profesionalism, asigurând acomodarea elevilor de gimnaziu cu mediul şcolar al unui liceu de renume, pe de o parte, şi cu abordarea disciplinei limba şi literatura română dintr-o perspectivă complexă, pe de alta parte.

 • Programul intensiv de pregătire la matematică

Activitatea în cadrul programului de pregătire la matematică, pentru admiterea la liceu, se derulează pe întreg parcursul clasei a VIII-a,  constând în recapitulări și modele de evaluare.

Pregătirea se desfăsoară pe două secțiuni:

 • recapitularea materiei claselor a V-a – a VIII-a. Materia este structurată pe capitole, elevii având posibilitatea de a-și reactualiza noțiunile teoretice și aplicațiile aferente;
 • modele de evaluare, care se aplică elevilor, începând din semestrul al II-lea. Aceste evaluări conțin subiecte asemănătoare cu cele pe care le au elevii la Simularile Naționale și la Evaluarea Națională

Aceste activități sunt realizate de profesorii de matematică ai Școlii Genesis, zilnic, și au ca scop familiarizarea elevilor cu Examenul pentru Evaluarea Națională și obținerea unor rezultate bune, care le vor permite accesul la liceul dorit.

 • Personalizarea stilului de învățare

În realizarea diferențierii programului de instruire și pregătire, un prim pas  îl reprezintă determinarea stilului de învățare al elevului.

Profesorii Genesis sunt interesați să-și organizeze stilul de lucru în funcție de  stilul de învățare dominant, precum și de aspecte care țin de tipurile de inteligența pe care elevul le manifestă.

Activitatile de instruire includ momente de asimilare, dar si secvente practice, de exersare a continuturilor insusite si autoevaluare. Pentru a monitoriza progresul, profesorii Genesis realizeaza o evaluare continuă, formativă pentru a ajusta instruirea la modul in care elevul evoluează.

 • Participarea la concursurile și olimpiadele școlare

Pregătirea eleviilor care doresc performanțe superioare, prin participarea la concursuri sau olimpiade școlare, se realizează prin intermediul programului intensiv de pregătire, structurat în funcție de calendarul competițiilor școlare. Aceasta este o modalitate implicită și foarte eficientă de pregătire pentru evaluările naționale.

 • Bursele  de excelență

Şcoala Gimnazială Genesis invită elevii cu rezultate şcolare excepţionale să aplice pentru  Bursa de excelenţă, un program unic de susţinere a performanţelor educaţionale, în cadrul programului de Enrichment, dezvoltat de echipa de specialişti în educaţie ai campusului Genesis Collegiate.

Elevii din mediul privat, cât şi din cel de stat, pot aplica pentru una din bursele oferite de Şcoala Gimnazială Genesis, în scopul creșterii competențelor și a competitivității.

Bursa de excelenţă se adresează elevilor care aspiră să facă parte dintr-un colectiv şcolar de excepţie, cu standarde educaţionale ridicate şi adaptate nevoilor individuale de dezvoltare.

 • Susținerea tezelor semestriale, în condiții similare desfășurării Evaluării Naționale

Având în vedere parteneriatul pe care Școala Genesis  îl are cu Colegiul National Gheorghe Lazar, elevii au ocazia să susțină tezele de la limba și literatura română și matematică, cu subiecte create în echipă cu profesori de la acest colegiu.

 Activități extracurriculare in slujba adaptării mai facile la nivelul liceal

Pe tot parcursul nivelului gimnazial, elevii iau parte la activități sportiv- recreative, cultural- artistice și  științifice, cu rol definitoriu în conturarea abilităților necesare integrării in liceu.

Activităţiile extracurriculare contribuie  la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, atât de importante în cristalizarea intereselor către anumite discipline studiate la liceu,  la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, în această etapă a adolescenței.  Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

 

Mentorat și Consiliere Științifică

Programul se adresează elevilor clasei a VIII-a,  care au nevoie de susținere din partea unui mentor, profesor care predă una dintre  disciplinele de examen la Scoala Genesis,  pentru o organizare și planificare mai eficienta a programului de studiu, pentru planificarea parcurgerii materiei și o susținere psihologică și științifică adecvată. Astfel, elevii beneficiază de întreaga experiență personală și profesională a mentorului, de sprijin, ghidare și ajutor în orice situație. Programul a oferit rezultate extraordinare, resimțite la nivelul generației anterioare de absolvenți.

 Orientare școlara și profesională pentru clasa a VIII-a

În anul școlar 2014-2015 se desfășoară activități în cadrul unui program de orientare școlară și profesională pentru clasa a VIII-a.

 • Activitătăți de consiliere la clasă ce vizează teme de autocunoaștere, explorare a aptitudinilor, intereselor, caracteristicilor personale, comunicare și marketing personal;
 • Activități de consiliere individuală pe teme de autocunoaștere, explorare a aptitudinilor, intereselor, caracteristicilor personale, comunicare și marketing personal;
 • Completarea unor chestionare de interese, chestionare de personalitate, stimă de sine etc.;
 • Participarea la târgurile de oferte educaționale ce vizează atât informarea cât și întâlnirea copiilor cu reprezentanți ai unităților de învățământ liceale din București și străinătate;
 • Implicarea în cadrul unor activități de tipul Job Shadow Day.

Activitățile de orientare școlară și profesională se desfășoara într-un parteneriat între consilierul psihopedagog și dirigintele clasei. La sfârșitul anului școlar, dosarul de înscriere la liceu al fiecărui copil va cuprinde și o fișă de orientare școlară și profesională completată în urma activităților desfășurate.