examene si concursuri genesis collegiate

 

      În anul şcolar 2013-2014, elevii Genesis Collegiate vor participa la următoarele concursuri, olimpiade şi evaluări naţionale:

Concursul de matematică ARHIMEDE îşi propune să atragă elevii într- un sistem competiţional deschis, transparent, cu niveluri diferite de dificultate, să verifice şi să dezvolte la elevii concurenţi aspecte de tehnică matematică, de raţionament şi de creativitate, odată cu atragerea celor mai înzestraţi dintre aceştia către cercetarea matematică.

Concursul conţine 4 subiecte, fiecare dintre ele fiind cotat cu 9 puncte, iar 4 puncte vor fi din oficiu. Din cele 4 subiecte, două vor fi concepute cu grad mediu de dificultate şi două de selecţie.

Acesta se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:

● etapa I – 23 noiembrie 2013

● etapa a II-a – 1 martie 2014

● etapa a III-a – 10 mai 2014

Pentru mai multe detalii privind desfășurarea concursului consultați site-ul: www.arhimede.ro

REZULTATE ETAPA I

Concursul naţional EUCLID îşi propune să pregătească elevii, încă de la o vârstă fragedă, pentru evaluările naţionale care s-au îndesit în ultimii ani.

Structura subiectelor este urmãtoarea:

● 5 itemi grilã cu alegere multiplã (cu 4 distractori fiecare). Fiecare item grilã valoreazã 4 puncte. La itemii cu alegere multiplã, un singur distractor va fi corect.

● 10 întrebãri cu rãspuns scurt, care valoreazã câte 4 puncte.

● 2 probleme cu itemi structurați, care valoreazã câte 15 puncte.

Elevilor din fiecare clasă de concurs, care obţin punctajul 100p li se va acorda medalie de aur, elevilor care obţin punctajul 99p li se va acorda medalie de argint şi elevilor care obţin punctajul 98p li va se acorda medalie de bronz.

S-au stabilit deja datele primelor etape, după cum urmează:

● disciplina limba română – 30 noiembrie 2013;

● disciplina matematică – 7 decembrie 2013.

Pentru mai multe detalii privind desfasurarea concursului consultati site-ul: www.euclid.ro

REZULTATE ETAPA I REZULTATE ETAPA II REZULTATE ETAPA III