Limbă şi comunicare

Programe intesive de limba engleză

Grădiniţa Genesis oferă programe intensive de învăţare a limbii engleze participând în fiecare zi la activităţi interactive. Programul intensiv oferă copiilor posibilitatea de a comunica într-o atmosferă relaxantă şi distractivă. Cântecele, poeziile, rimele, jocurile de rol, asocierile de cuvinte constituie modalităţi interactive de însuşire a informaţiilor transmise.

Începând de la grupa mică (nivel de vârsta 3 – 4 ani), copiii se familiarizează cu primele cuvinte în limba engleză intuitiv, prin joc. Cei mici participa la activităţi de”Listening” (poveşti, cântece, poezii) şi „Speaking” (repetarea vocabularului nou şi exersarea cuvintelor noi prin folosirea acestora pentru a da răspunsuri scurte) dar şi la activităţi de selectare sau denumire a unor imagini.
La grupele mijlocie şi mare (nivel de vârstă 4-6 ani), avem în vedere încurajarea unui anumit grad de independenţă în comunicare.
De aceea îi provocăm pe copii la mici competiţii şi la interpretări de roluri. In funcţie de nivelul de vârstă, copiii pot interpreta roluri în scenete, adaptate nivelului vocabularului însuşit.
Copiii învaţă limba engleză privind, ascultând, pronunţând, urmărind prezentări animate, cântând, jucându-se.
Noile conţinuturi sunt prezentate la tabla interactivă. Cursul conţine episoade amuzante combinate cu ilustraţii captivante şi atractive permiţându-le copiilor să vizualizeze ceea ce aud.
Folosim softuri educaţionale şi activităţi special create care folosesc tehnologia tablei interactive, astfel încât să îi ajutăm pe copii să aprofundeze cunoştinţele acumulate.
Continuăm și anul acesta modulul intensiv de limba eng¬leză “Learn with Music”! Acesta cuprinde activităţi spe¬ciale de învăţare a limbii prin – muzică, joc şi mişcare. Pro¬gramul este cu predare exclu¬siv in limba engleză şi se alătura cursurilor coordonate de profesoara de limba eng-leză, Diana Zmău.
Informaţii suplimentare: programele de învăţare “First steps” şi “Amazing English”, alături de modulul intensiv “”Learn with Music” sunt gratuite şi se desfăşoară pe toată durata anului şcolar.

Clubul de limba franceză

Cursul de limba franceză propune ca prin metoda comunicativă, copiii să se poată exprima în contexte adaptate vârstei şi universului lor de cunoaştere.
Activităţile ludice vor pune în mişcare comportamente indispensabile însuşirii unei limbi străine: curiozitate, capacitate de ascultare, încredere în sine şi nu în ultimul rând, plăcerea de a comunica.
Abordarea pedagogică riguroasă urmează trei faze: înţelegere orală, reproducere, exprimare liberă.
Resursele utilizate sunt variate: extrase din diverse manuale aparţinând unor edituri franceze consacrate (Didier, Hachette, Cle Internaţional), înregistrări audio, cântece, materiale video, imagini, jocuri, cuvinte ascunse, dicţionare sonore şi vizuale.
Vârsta recomandată: începând de la 4 ani
Informaţii suplimentare: cursul presupune o taxă suplimentară