Artă

Muzica acționează pozitiv asupra dezvoltării copilului, mai ales dacă aceasta este melodioasă si ritmată.
Muzica relaxează musculatura și îndeamnă la dans, care la rândul lui are un efect pozitiv asupra organismului si pshicului.
În cadrul orelor de muzică și cor, copiii învață dupa auz, prin ascultare si cântare, mișcare și acompaniament ritmic (jucării sonore, instrumente de percuție).
Repertoriul vocal este interpretat în colectiv, în grupe alternative și cu acompaniament de pian.
În etapa următoare, copiii învață și aplică elemente de limbaj muzical, toate asociate cu jocul (recunoașterea notelor muzicale, a duratelor, exerciții ritmice, elemente de intensitate tare încet, de înălțime sus-jos, de durată scurte-lungi etc).
Cântecele și jocurile muzicale prin conținutul lor pozitiv de idei, exprimat într-o formă emoțională, convingătoare, influențează trăsăturile de caracter și de voință, în curs de formare, ale copiilor. Ei învață să fie buni, harnici, generoși, neînfricați; învață să-și iubească familia, natura inconjurătoare.
Arta stimulează procesele cognitive, iar desenul sau pic¬tura reprezintă elementele im¬portante în expresia artistică. Dezvoltă capacităţile intelec¬tuale ale copiilor prin provocarea lor la gândire şi prin stimularea imaginaţiei şi creativităţii.
Activităţile presupun exerciţii vizual plastice, prin intermedi¬ul picturii, desenului şi mod¬elajului. Periodic, părinții primesc invitaţia de a participa la vernisarea lu¬crărilor realizate de către copii.
Îi invităm pe copii să pătrundă în fascinanta lume a baletului! Programul desfăşurat este o invitaţie la descoperirea dansului ca mijloc de recreere, modelare fizică, ca modalitate de exprimare artistică personală.
În cadrul şedinţelor de balet, copiii vor învăţa şi consolida poziţiile de bază din dansul clasic, ex: plies şi battement tendus, ports de bras, battements fondu, reverence etc.
Vom crea exerciții pe baza acestor poziţii; se vor efectua exerciţii ritmice cu sau fară schimbare de ritm; se vor învăţa dansuri care cuprind mişcările învăţate şi elemente noi.
De asemenea, baletul imprimă o atitudine corectă, dezvoltă gustul artistic si simțul ritmului muzical.
Orele de balet sunt organizate în sala special amenajată, unde copiii desfăşoară cursurile de balet la un nivel profesionist. Dansurile care cuprind mişcările învăţate şi elemente noi de coregrafie, sunt prezentate în cadrul celor două spectacole de balet: spectacolul de Crăciun şi cel de la sfârşitul anului şcolar.
Marcela Andrei conduce Clubul Micului Actor din cadrul Teatrului Ion Creanga şi este dedicată lucrului cu copiii.
În cadrul clubului de la Grădinița Genesis, Marcela Andrei va coordona atelierul de artă dramatică pentru copii, lucrând îndeaproape cu cei mici prin exerciţii care le stimulează abilităţile de comunicare, autocontrol, expresivitate şi limbaj.
Prin participarea la acest atelier, copiii învaţă cum să comunice şi să-şi exprime emoţiile prin joc şi teatru.
Participă copiii de la grupele mari.

Informaţii suplimentare: cursul este gratuit şi se desfăşoară pe toată durata anului şcolar