Enrichment sau “Îmbogățirea educației prin experiențe interesante și de explorare”

Programul Genesis Enrichment este structurat așa încât copilul să se bucure de “călătorie” sau de procesul de învățare și dezvoltare, cu mai puțină teamă și îngrijorare pentru rezultatul așteptat.
Prin programul de Enrichment, Genesis Collegiate oferă un mediu cald, securizat, îmbogățind experiențele curriculare ale copiilor, aceștia având posibilitatea de a se juca cu prietenii de grădiniţă.
Pe lângă sprijinul academic, programul Genesis Enrichment se concentrează pe dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor. Profesorii implicați în program pun în centrul concepției lor pedagogice respectul și atitudinea pozitivă față de copii, conștienți fiind de importanța modelelor adecvate.

Genesis Enrichment presupune:

Cluburi si opționale

Programe educative

Cursuri de formare a cadrelor didactice

Ateliere de parenting

Modelul de enrichment utilizat de Genesis și inspirat din gifted education, consideră talentul fiecărui copil ca prioritar pentru dezvoltarea personală a acestuia.
Cel mai frumos și cel mai de preț rezultat la care grădiniţa poate ajunge în raport cu copilul este fericirea acestuia, prin împlinirea personalității proprii și dezvoltarea aptitudinilor. La loc de cinste se află încrederea în forțele proprii, optimismul și stăpânirea de sine. Dezvoltarea acestor trăsături ale copilului și încrederea inspirată de profesorii și de părinții lui, îl vor ajuta să vadă partea frumoasă a vieții, căci copilul de azi este adultul de mâine!
În acest an școlar, Grădiniţa Genesis propune participarea copiilor la programe intensive de limba engleză, modul în limba engleză “Learn with music”, limba franceză, teatru, artă plastică, muzică şi cor, sport, dans, aikido, balet, tenis, înot.