Examene și Concursuri

La final de an şcolar, elevii Genesis participă la examene de limbă engleză, susţinute în colaborare cu prestigioase instituţii acreditate în domeniu (Consiliul Britanic, Universitatea Cambridge, Trinity College of London).

Astfel, în funcţie de vârstă şi de nivelul de pregătire, elevii noştri susţin următoarele examene:

Key English Test (KET) – se adresează atât copiilor (mai mari de 11 ani), cât şi adolescenţilor sau adulţilor şi pune, de asemenea, accentul pe abilităţile de comunicare ale elevilor, fiind însă mult mai complex decât examenele YLE. Ca toate examenele Cambridge, examenul KET cuprinde cele patru probe: scris, citit, ascultat şi proba orală, însă durata examenului este mai mare, dat fiind gradul crescut de dificultate. În urma acestui examen, elevii primesc o diploma, recunoscută internaţional, care certifică nivelul A2 de limbă engleză. Acest nivel presupune ca elevul deţine un vocabular de bază, fiind capabil să poarte o discuţie cu un vorbitor nativ, să înţeleagă şi să exprime idei legate de situaţii concrete din viaţa de zi cu zi.

Este un examen care se adresează atât adolescenţilor cât şi adulţilor, ce pot folosi limba engleză în situaţii reale de viaţă socială şi profesională. Ca toate examenele Cambridge, şi examenul PET testează toate cele patru abilităţi de limbă, iar diploma obţinută certifică nivelul B1, recunoscut pe plan internaţional – un nivel intermediar de limbă.

    Aici gasiti detalii despre nivelul cunostintelor de limba engleza, agreat la nivel european. (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr)

    Examenele Cambridge, susţinute cu profesori nativi, oferă posibilitatea unei examinări externe, obiective, in urma căreia elevii vor obţine diplome ce atestă nivelul lor de cunoştinţe.

    Scoala Genesis este centru de examinare pentru testele Cambridge, oferind elevilor din alte institutii educationale posibilitatea de a sustine aceste examene in cadrul Campusului Educational Genesis.

    Consultati aici lista centrelor de examinare Cambridge.