Am amenajat și personalizat sălile de clasă în funcție de nivelul de vârstă al copiilor, cu mobilier adecvat și un ambient care să le permită o dezvoltare naturală și armonioasă. Suntem alături de copii începând de la grădiniță și până în clasele gimnaziale, oferind spațiu pentru desfășurarea activitățiilor specifice fiecărei vârste și fiecărei etape, din parcursul lor educațional. Fiecare sală de clasă este dotată cu tablă interactivă, proiector și calculator, copiii și elevii fiind în permanență în contact cu informații prezentate într-un format modern și de actualitate.