“Cosmin Tuduran – Profesor pentru învățământ primar”

Tuduran Cosmin  are o experinență de 16 ani în învățămât, deține gradul didactic I. Este preocupat de o formare continuă, participă la cursuri de formare si perfecționare. Dorește să pună în aplicare solicitările învățământului modern, iar în prezent aplică la clasă metode moderne și învățarea asistată de calculator. Folosește mijloace moderne dar și cele tradiționale,  pentru a obține o eficienta maximă în cadrul procesului instructiv – educativ.

Este pasionat de fotografie și sport, iar în timpul liber le practică cu plăcere.