Conferință – Înființarea revistei online Didactica – 20.02.2015

afis revista
Revista Didactica Genesis va reprezenta o apariţie dorită şi proiectată prin bună cooperare colegială. Vom găsi aici eforturi şi experienţe provocatoare, creaţii personale sau de grup, dovezi de inteligenţe multiple , bune practici de predareşi evaluare ,de reală empatie în acţiunea educaţională. Vom intâlni probe de susţinere materială şi spirituală , certitudini şi interogaţii ale managerilor şi cadrelor didactice ,toţi animaţi cotidian pentru ca elevii să pătrundă , atent consiliaţi, în interiorul şi în orizonturile sensibile ale ceea ce numim învăţare vizibilă , motivaţii pozitive, progrese în cunoaştere, rosturi explorative utileşi soluţii viabile la disciplinarea minţii, trupului şi sufletelor actorilor care joacă pe scena instituţiei şcolare Genesis.

Februarie, 2015

Prof. univ. dr. Ioan Neacşu