pregătire ”Arhimede” pentru sectorul 1

Școala Genesis este centru de

Misiunea profesorului de matematică

Profesorii catedrei de matematica iși propun sa asigure pentru toți elevii formarea unor competențe legate de folosirea calculelor, a algoritmilor sau a raționamentelor matematice.Totodată, se urmarește dezvoltarea unei gândiri deschise și creative; dezvoltarea initiativei, independenței și a disponibilitații de a aborda sarcini variate.

Se urmărește realizarea competențelor specifice( și, implicit a competențelor generale) și a parcurgerii integrale a conținuturilor programelor având ca scop formarea motivației pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viața socială și profesională.

Procesul de evaluare îmbină formele tradiţionale cu cele alternative (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului) şi va pune accent pe:

– corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară;

– valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev,

– utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare;

– recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în contexte non-formale sau informale.

Alături de testarea inițială, continuă și sumativă profesorii de matematică au ca noutate interevaluări care pun accent pe:

-permiterea cunoașterii obiective a elevilor prin evaluarea sumativă de către un alt cadru didactic specializat;

-stimularea elevului să-și remedieze erorile și deplasarea motivației către obținerea unui rang mai înalt în ierarhia grupului punând accent pe competiție.

Cluburile de matematica ale claselor a III-a si a-IV-a sustinute de profesorii catedrei de matematica, ofera elevilor o pregatire de doua ori pe saptamana in scopul stimularii și integrării elevilor în gimnaziu.

Cluburile au în vedere dezvoltarea competențelor matematice prin rezolvarea de exerciții și probleme, în conformitate cu prevederile programei, însă de nivel de dificultate ridicat, urmărindu-se o mai bună pregătire pentru concursurile școlare.

Scoala Genesis este centru de organizare a Concursului Arhimede și, începând cu anul 2012 conform parteneriatului cu Asociația Arhimede este și centru de pregătire a elevilor care doresc să participe la acest concurs.

Concursul National de Matematică ARHIMEDE îşi propune să atragă elevii într- un sistem competiţional deschis, transparent, cu niveluri diferite de dificultate, să verifice şi să dezvolte aspecte de tehnică matematică, de raţionament şi de creativitate, odată cu atragerea celor mai înzestraţi dintre aceştia către cercetarea matematică.

– Concursul conţine 4 subiecte, fiecare dintre ele fiind cotat cu 9 puncte, iar 4 puncte vor fi din oficiu. Din cele 4 subiecte, două vor fi concepute cu grad mediu de dificultate şi două de selecţie

– Acesta se desfășoara în trei etape.

Pentru mai multe detalii privind desfășurarea concursului consultați site-ul: http://arhimede.ro/first.html .

Concursul Naţional EUCLID are ca stuctură:

5 itemi grilă cu alegere multiplă (cu 4 distractori fiecare). Fiecare item grilă valoreazã 4 puncte.
10 întrebări cu rãspuns scurt, care valoreazã câte 4 puncte.
2 probleme cu itemi structurați, care valorează câte 15 puncte.
Pentru mai multe detalii privind desfășurarea concursului consultați site-ul: http://www.concurs-euclid.ro/ .