“Alina Nicolae – Profesor de limba română”

Alina Nicolae face parte din echipa Şcolii Genesis ca profesor de limba română, având o vechime de 10 ani în învăţământ, din care 4 ani vechime la Genesis.

Absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă—Litere, specializarea, Limba şi literatura română – Religie ortodoxă, a experimentat toate nivelurile de predare, debutând ca profesor de liceu, adăugând, după 5 ani, experienţa la nivel gimnazial şi predarea limbii române ca limbă străină, remarcându-se prin rezultatele deosebite obţinute atât la concursuri şi olimpiade, cât şi la Evaluarea Naţională.

A obţinut titlul de “master” în 2005, fiind autoarea lucrării Noul Testament în traducerea Mitropolitului Varlaam, publicată în 2006, lucrare ce reprezintă o contribuţie de referinţă în domeniul istoriei literaturii române vechi.

Implicată, dinamică şi responsabilă a urmat etapele de perfecţionare continuă obţinând gradele didactice: Definitivat şi Gradul al II-lea, în învăţământ.

Pasiunea şi competenţa o recomandă ca dascăl dedicat, creativ şi exigent.