gradi

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. Interviu cu părinții și copilul/copiii;
  2. Depunerea dosarului* la secretariatul grădiniței în vederea obținerii acceptului Consiliului Director. În cazul primirii acceptului, se vor continua demersurile pentru finalizarea înscrierii.

*Dosarul cuprinde următoarele documente:

1. Chestionar de admitere la Genesis Collegiate (completat integral)

2. Copie după CI/pașaport al părinților/tutorilor;

3. Copie după certificatul de naștere;

4.Evaluări/recomandări ; portofoliul copilului de la grădinița anterioară (dacă a urmat o altă grădiniță).

1. După primirea acceptului, se achită taxa de înscriere în sumă de 800 ron (o dată, pe nivel de invățământ)

2. Se completează fișa de înscriere

3. Se incheie contractul educațional cu grădinița (2 exemplare)

Documentele medicale. Sunt obligatorii la intrarea în colectivitate. Acestea vor fi aduse în prima zi de grădiniță a copilului. Documentele medicale vor fi completate de către medicul de familie:

1. Fișa de consultații medicale;

2. Adeverință medicală pentru intrare în colectivitate;

3. Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate,
Fișa de vaccinare – va însoți avizul epidemiologic la înscrierea preșcolarilor  în unitatea de învățământ;

Vizitarea Grădiniței Genesis şi participarea la prezentarea ofertei educaţionale, se realizeaza prin programare  la adresa de e-mail  gradinita@genesis.ro sau la nr. de tel.: 0724 505 889.

*Înscrierea copiilor la Genesis Collegiate are în vedere compatibilitatea valorilor morale ale familiei cu principiile educaţionale ale instituţiei noastre.
Taxele de școlarizare